Klimaatverandering

 

 

 

Klimaatverandering
Datum : maandag 20 november
Tijd : 20.00 uur
Plaats : de Kemphaan Venray
Op 13 september bereikte het Arctisch zee-ijs zijn minimum met een oppervlakte van 4,64 miljoen vierkante kilometer. In het voorjaar van 2017 was het zee-ijsmaximum nog op een record laag niveau, maar de koele Arctische zomer heeft ervoor gezorgd dat het minimum voor 2017 pas op de 8e plaats kwam.
Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid zee-ijs in de Arctische Oceaan gestaag af. Het jaarlijkse oppervlakteminimum is nog maar tweederde van wat het rond 1980 was.
Aldus de website van het KNMI. Maar kijken we naar de afgelopen augustusmaand, dan blijkt er geen enkele dag met een temperatuur boven de 30 graden te zijn en slechts drie dagen met meer dan 25 graden. Een koude augustus dus. Bestaat die opwarming eigenlijk wel echt? Om dit te weten te komen moet je naar heel veel verschillende aanwijzingen zoeken. Dan pas kun je er voor jezelf een goed oordeel over vormen. En dan blijkt dat er veel meer nuances zijn dan verwacht.


 

 

 

IVN Geysteren Venray