Klimaatexcursie Boshuizerbergen

 

 


Klimaatexcursie Boshuizerbergen
Datum : 20 september 2020.
Tijd : 10.00 uur tot max 12.30 uur.
Afstand: ca 5 km
Vertrek : Parkeerplaats Boshuizerbergen, Maasheseweg t.o. afslag richting Smakt

Boshuizerbergen, een welbekend natuurgebied binnen de gemeente Venray met zandverstuivingen, jeneverbesstruwelen, heide, naaldbossen en een nat gebied in een oude Maasarm. Het gebied is ontstaan door klimaatveranderingen in het verleden. Ten tijde van de laatste ijstijd zijn grote hoeveelheden dekzand over onze regio gestoven. In de laatste 1000 jaren van deze ijstijd die extreem koud waren, met straffe westenwinden, kreeg het landschap in de Boshuizerbergen zijn huidig reliŽf. Door ingrijpen van de mens (intensieve houtkap en begrazing door schapen) ontstonden vervolgens de zandverstuivingen.

 

 Deze zandverstuivingen werden later gedeeltelijk herbebost met naaldhout voor de mijnen waardoor het gebied tenslotte zijn huidig aanzien kreeg.

Op dit moment staat het natuurgebied weer onder druk, ondanks zijn status als Natura 2000 gebied, waardoor met name de jeneverbesstruwelen en het natte gebied in de oude Maasmeander extra bescherming kregen. Door ons toedoen neemt nu de uitstoot van CO2 toe, een broeikasgas dat een belangrijke rol speelt in de bepaling van ons klimaat. De almaar oplopende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en in de oceanen zorgt voor klimaatverandering, met directe en indirecte, veelal negatieve, gevolgen voor onze leefomgeving. Dit is ook al waarneembaar in de Boshuizerbergen. Planten- en dierensoorten verdwijnen er omdat het ze letterlijk te heet onder de voeten wordt. Andere planten- en dierensoorten komen ervoor in de plaats.

We nemen de deelnemers mee in het gebied en gaan op zoek naar deze veranderingen. We bespreken met elkaar de klimaatcrisis en wat we er aan kunnen doen, individueel of als samenleving. Want het is nog steeds niet te laat als we gezamenlijk maar willen veranderen! 


Aanmelden

U dient zich aan te melden via: info@ivn-geysteren-venray.nl  met vermelding: Klimaatexcursie. Maximaal aantal deelnemers: 30 personen.
IVN leden van Geysteren Venray hebben voorrang bij deelname.
In verband met corona is het belangrijk dit te lezen
 

 

 

IVN Geysteren Venray