World Cleanup Day

 

Samen oevers opschonen van zwerfafval
Datum : 19 september 2020
Tijd : 13.30 tot 16.30 uur (LET OP, start 13.30 uur!)
Plaats : We verzamelen bij restaurant De Kooy aan de Maas in Wanssum.


Afgelopen februari heeft het water van de Maas een aantal weken hoog gestaan. Hoogwater kan veel troep aan de oevers van de Maas en in de uiterwaarden achterlaten. Daarom werken o.a. provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen en IVN samen in het project Schone Maas. Verenigingen en groepen inwoners worden aangemoedigd mee te werken door een tracé langs de Maas op te schonen. Zo gaat het IVN Geysteren-Venray in samenwerking met de Scouting Blitterswijck op zaterdag 19 september de oevers van de Maas onder handen nemen die behoren bij de gemeente Venray. IVN en de Scouting ontvangen hiervoor van de gemeente een vergoeding die aan de jeugdactiviteiten besteed zal worden.Zwerfafval, een enorm probleem.

Van land naar zee
De Maas zit vol met allerlei plastic. Vanuit Frankrijk en België stroomt er heel wat rommel, afkomstig van schepen of industrie, richting Nederland. Ook wij Nederlanders maken ons schuldig aan de ‘plastic soep’: huishoudelijk afval wordt vaak gedachteloos op de grond weggegooid. Een bermmaaier kan het afval verkleinen waarna het regenwater of de wind het meeneemt richting beken en rivieren. Plastic in rivieren stroomt uiteindelijk richting zee en veroorzaakt de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Plastic zakje en andere rotzooi

Tijdens en na hoogwater is goed zichtbaar hoeveel afval er normaal in het water drijft. Wanneer het water zakt, belandt het afval op de rivieroevers. Tonnen zwerfvuil liggen er dan! Je vindt er van alles: kleine plastic korrels (granulaat), wattenstaafjes, plastic flessen en zakken, laarzen, autobanden en zelfs surfplanken. Plastic kan heel lang meegaan, ruim 1000 jaar! Een oersterk product dus. Maar heel lastig om het, eenmaal in het (water) milieu, weer te verwijderen!

Op ons eigen bordje

De grote grazers zoals paarden en runderen in de natuurgebieden langs de Maas stikken soms door het plastic. Ook heeft het plastic gevolgen voor allerlei zeedieren en zeevogels. Onder invloed van het zonlicht en de golfslag verkleint het afval in het water. De dieren zien de plastics en microplastics, waaraan giftige stoffen, polychloorbifenylen (PCB’s), zich hechten, dan als voedsel aan. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en IMARES hebben ontdekt dat 12% van de vissen in de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer de helft daarvan is plastic afval. Uiteindelijk komt het plastic weer op ons eigen bord terug wanneer we vlees of vis eten.

Mee opruimen, voor wie?

Iedereen, ouders met kinderen, grootouders en andere belangstellenden, die van een schone Maas houdt en mee op wil ruimen, is uitgenodigd. Wij zorgen voor opraapgereedschap en handschoenen. Ook zorgen we voor iets te drinken met iets lekkers. Zorg zelf voor laarzen en oude kleren.
Voor meer informatie: www.schonemaas.nl

Opgeven kan per e-mail bij:

info@ivn-geysteren-venray.nl
Informatie: 06-29365875

Verzamelpunt:
We verzamelen bij restaurant De Kooy aan de Maas in Wanssum.
Vanuit Venray bij de eerste 2 rotondes in Wanssum, richting Well aanhouden.
Bij de derde rotonde links (3e afslag) . Ga daarna rechts (De Kooy).
Deze weg helemaal afrijden tot aan de Maas.

Vanaf Well: ga de Maasbrug over. 
Bij de rotonde rechts (1e afslag) . Ga daarna rechts (De Kooy).
Deze weg helemaal afrijden tot aan de Maas.
 

 

Geysteren Venray