Jaarvergadering

 

Algemene ledenvergadering
 

De vergadering gaat niet door.
De nieuwe datum wordt ter zijner tijd bekend gemaakt.

 

Jaarverslag 2019 IVN afdeling Geysteren-Venray

Huisvesting.

Bestuurlijk begon het jaar 2019 rustig, met een nieuwe kans, zo leek het, om de gewenste huisvesting in de voormalige kantine van voetbalvereniging Geysteren te realiseren. Eind 2018 waren we door rentmeester Geene uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken van verhuur van de kantine aan IVN Geijsteren-Venray.
Van onze kant weer de oude stukken boven tafel gehaald, aangegeven dat we bereid waren om aanzienlijk te investeren in verbouwing van het pand, en de eerste besprekingen waren hoopvol gevend. In maart ontvingen we bericht dat de familie Weichs de Wenne blijft bij de uitgangspunten voor verhuur. Deze waren en zijn voor ons niet acceptabel, waarbij met name de contractduur van verhuur (jaarlijks opzegbaar) het breekpunt is, gezien de investering, die nodig is m het gebouw bruikbaar voor ons te maken. In de Algemene Ledenvergadering is hier van kond gedaan.

Statuten.

In de nasleep van de Algemene Ledenvergadering is gewerkt aan de nieuwe statuten van de vereniging. Een werkgroep gevormd door mevr. Marleen Jacobs en de heren Stan Schaekens, Theo Schrooten en Theo Verhoeven is in vergadering ( 3x) en via mail tot een definitief ontwerp gekomen, dat aan het bestuur is voorgelegd. Dit ontwerp is op 25 februari geplaatst op de website van de vereniging, wat middels mail is medegedeeld aan de leden. Dit ontwerp wordt ook geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering van 16 maart.

Hier kunt u de conceptstukken inzien:
Definitief concept Huishoudelijk reglement.pdf
Definitief concept statuten Geysteren-Venray.pdf
Bijlage-A bij het huishoudelijk reglement.pdf
Bijlage-B bij het huishoudelijk reglement.pdf
Bijlage-C bij het huishoudelijk reglement.pdf


Natuurbeleveniswinkel Vivara.

Voor de vakantie in augustus werd het bestuur benaderd door Jan Thomassen, directeur van Vivara, die ons kwam vertellen van zijn plannen met het pand van Thomassen Mode in de Grotestraat Venray. In de septembervergadering zijn de voorstellen van dhr. Thomassen besproken en heeft het bestuur besloten om te participeren in het natuurbelevenisgebouw, dat nog gestalte moest krijgen in de Grote Straat.
Het hele project is voortvarend aangepakt en in december heeft de afdeling Geysteren-Venray in samenwerking met het district Limburg en het landelijk bureau IVN de IVN hoek ingericht, met onder andere een binnenbos. De officiële opening is op 13 maart 2020.

Project “Koolmezen met lekkere trek smullen eikenprocessierups als snack”.

De korte benaming is project koolmees. In de vakantieperiode ontving het bestuur een mail van lid Hans van Ekelenburg waarin hij opperde om vanuit IVN afdeling Geysteren-Venray een project op te starten, om op basisscholen leerlingen nestkastjes voor koolmezen te laten maken, deze op te hangen in en rond school, zodat daar een biologische bestrijding van de eikenprocessierups door koolmezen zou plaats vinden. Vanuit het DB werd deze mail besproken met de scholenwerkgroep en de PR werkgroep en in de septembervergadering van het bestuur lag er al een projectplan klaar. Dit projectplan is besproken met de gemeente Venray en IKL. Daarop heeft de gemeente Venray dit initiatief overgenomen en de uitvoering opgedragen aan de projectgroep gevormd door de projectleider Hans van Ekelenburg ( IVN) met leden vanuit IVN Theo Bouten (vogelwerkgroep IVN), Wim Mommen (scholenwerkgroep IVN), Ester Swinkels (PR en communicatie IVN) en Jan Kluskens ( IKL). De stuurgroep wordt ook door de 3 partijen (Gemeente Venray, IVN afdeling Geysteren-Venray en IKL) gevormd. De PR groep heeft de lesbrieven, die de werkgroep scholen heeft gemaakt, in een prachtige vorm gegoten. Op woensdag 22 januari 2020 heeft wethouder Cor Vervoort het startschot gegeven voor uitvoering van het project op basis de Meent in Leunen.

Jaarprogramma 2019.

Het programma voor 2019 is in november 2018 door de programmacommissie samengesteld.
Doelstelling voor het jaar programma is dat men zoveel mogelijk burgers van de gemeente Venray probeert te bereiken en dat de activiteiten die georganiseerd worden zo breed mogelijk zijn. In 2019 hebben wij aandacht besteed aan de verandering van het landschap ten gevolge van de werkzaamheden door de Projectgroep Mooder Maas.
Twee fietstochten langs de werkzaamheden, waar je de veranderingen al geruime tijd kunt waarnemen en waar de komend twee jaar de zijarm van de Maas wordt geactiveerd. In het najaar was er een week van opruimen, zuiveren en plastic soup. Naast een vlindercursus in het voorjaar was er in het najaar een cursus sterrenkijken, waarvoor de animo zo groot was, dat we die direct voor 2020 weer hebben geboekt. In de eerste week van januari zijn we gestart met de winterwandeling van de 4 seizoenwandeling. Dit jaar weren deze wandelingen rond de Castenraysche vennen gehouden. De droogte was nog niet voorbij, de knuppelbruggetjes lagen allemaal droog. De jaarlijkse boottocht startte dit jaar niet uit Wanssum, omdat Mooder Maas daar op dat tijdstip de kades onder handen nam. Het opstappunt moest op korte termijn verplaatst worden naar Well en ondanks veel publicaties en andere berichtgeving en ondanks gidsen, die passagiers opvingen en hen verwezen naar het opstappunt in Well, had een drietal de boottocht gemist. De eerste lezing begon met een teleurstelling, de spreker kwam niet opdagen. Gelukkig kon dat een week later wel en we kregen een mooie vertelling door Koen Leysen over de vogeltrek voor een publiek van 70 belangstellenden. In februari was er een wandeling in ’t Ham bij Hegelsom een lezing over Slowakije en werken in de natuur samen met IKL. De belangstelling voor deze laatst genoemde was al tanend, wat later in het jaar niet zou verbeteren, in tegendeel. In maart hadden we de algemene ledenvergadering en later een lezing van Henk Heijligers van het Limburg landschap, over het belang van de Boschhuizer Bergen voor het ontstaan van de natuurbewegingen in Nederland en dat bijna 100 jaar later dit gebied in handen was gekomen van het Limburgs Landschap. De wandeling rond de Fossa Eugenia, een stukje buiten ons werk gebied, mocht zich toch nog in behoorlijk aantal gegadigden verheugen. In april hadden we de blauwborstwandeling weer. De zanger was dit jaar in ruime mate aanwezig, als kers op de taart waren er overvliegende kraanvogels te zien. Eind april had de vogelwerkgroep een herhalingscursus georganiseerd voor deelnemers aan de cursussen van 2018 en 2017. De publiekswandeling ging door ’t Broek in Wanssum, langs de door IVN ingezaaide bloemen weide. Verder op was het oranjetipje volop te zien, alvast een voorproefje voor de vlindercursus later in het jaar.
Mei kende een vlindercursus voor beginners ( 15 deelnemers), de lente wandeling van de 4 seizoenenwandelingen, een lezing over het filosofendal bij Berg en Dal als voorbereiding van de dagtocht begin juni wandeling in Berg en Dal en Groesbeek. We hadden ook weer een natuurontbijt en deze keer wat minder deelnemers, dan de laatste jaren.
Juni startte met voornoemde dagtocht wandeling, in juni hadden we de fotocursus met Luc Cappaert waarvoor de animo zo groot was, dat we twee sessies ( ochtend en middag) volgeboekt hadden. De maand werd afgesloten met de slootjes dag en een wandeling door het Aijerbroek.
Juli startte met een insectenwandeling met de titel “Op zoek naar de bruine eikenpage”, die helaas niet gevonden werd. De Volle Maanwandeling was een overweldigend succes, qua deelnemers, ongeveer 125 belangstellenden. Vorig jaar geen mens te zien nu nog extra gidsen opgeroepen, zodat er met 3 groepen gewandeld kon worden. De presentie bij de fietsvierdaagse was droevig, qua belangstellende. Direct na de controleplaats bij de witte Vennen had een IVN een kraam en activiteiten langs de Oostrums Beek, waar buitengewoon weinig animo voor was. Dit bleek achteraf een fout te zijn van de fietsvierdaagse, deze had verstek laten gaan wat betreft de bewegwijzering. Deelname volgend jaar wordt nader bekeken.
De zomerwandeling viel nu in de 2e hittegolf van dit jaar, mede daardoor was de opkomst, 5 personen, gering. Maar er werd gewandeld.
De fietstocht langs de werken van Mooder Maas in augustus mocht zich daarentegen weer verheugen voor een grote belangstelling, 80 deelnemers, de gids was nog dagen daarna schor. De wandeltochten van de avond 3 daagse zijn goed bezocht, iedere avond waren er zo’n 30 deelnemers. Er was veel publiciteit rond de nacht van de vleermuis waaronder een artikel over Jan Jeucken als onderzoeker van de kolonie laatvliegers in de kerk van Castenray. De Nacht van de nachtvlinder was dit keer letterlijk in het water gevallen. Desondanks waren er toch 4 belangstellenden die de schamele aanwezigheid van nachtvlinders gingen bekijken.
In september voerde de jaarlijkse fietstocht 25 deelnemers door de Maasduinen naar Kloster Graefenthal bij Goch. Hier kregen we een rondleiding van de eigenaar van het emplacement door de historische gebouwen.
Daarna zijn we via Goch en Weeze langs de Niers en over het vliegveld Weeze weer terug naar Well gefietst. De lezing over de Biesbosch door boswachter Thomas van der Es was druk bezocht ( 55 deelnemers). Tijdens de lezing meldden zich nog 12 mensen aan, waarmee de dagtocht naar de Biesbosch vol was. De gezamenlijke publiekswandeling met IVN Maasdorpen was niet direct een succes. In Horst was er weinig PR voor deze tocht geweest, zodat er alleen maar deelnemers uit Venray waren, en dat was te weinig voor 4 gidsen.
De excursie in oktober naar de Biesbosch was geslaagd, 41 deelnemers vertrokken ‘morgens eerst naar Werkendam, naar het museumeiland. Na de lunch zijn we toen naar Drimmelen gereden waar we met een bootje de Bergse Maas zijn overgestoken en vervolgens in 2 groepen over een eiland in de Biesbosch hebben gewandeld naar een andere aanlegplaats, waar we werden opgepikt om terug naar Drimmelen te varen.
Op de laatste wandeling van de 4 seizoenenwandeling door de Castenrayse vennen was het meest te zien en te vertellen. Vandaar dat we er ook 2 uur over deden. In de Herfstvakantie hebben we een excursie gemaakt naar de waterzuiveringsinstallatie in Venlo. Lezing en rondleiding waren interessant genoeg voor de volwassenen en de gids had voldoende aandacht voor de jeugdige deelnemers. De wandeling voor de echte ouderen voerde ons deze keer door het Odapark en Vlakwater. De lezing over de plastic Soup was met 35 belangstellenden goed bezocht. De nacht van de nacht had pech dat het bewolkt was en daardoor nog meer last door reflecterend lichtschijnsel werd ervaren. Het was een droge nacht met een zoetgevooisde troubadour, de sterrenclub Venlo die niets kon late zien vanwege de bewolking, de uilenwerkgroep die veel aandacht kreeg en dan was er ook nog spotten van vleermuizen, een verhalenverteller, het prikkelen van zintuigen en een kraam met koffie en soep. Er waren 125 deelnemers naar Boschhuizerbergen gekomen. De maand werd afgesloten met een paddenstoelenwandeling. In drie groepen met een verschillend niveau in voorkennis werd er door 30 mensen gewandeld.
In november werd de lezing natuurbeheer en beleving gegeven door Hugh Jansman, ecoloog verbonden aan Wageningen environmental research goed bezocht door zo’n 35 personen.
De 3 dorpen wandeling ( Holthees, Vierlingsbeek en Maashees) telde ruim 20 deelnemers. In december was een lezing ingelast ter voorbereiding van de Engeland reis in 2020. Olaf op den Kamp gaf een uitgebreide toelichting op de reis voor 35 deelnemers. Tijdens de lezing waren er niet voldoende inschrijvingspapieren voor handen, zodat men de belangstellenden vroeg naam en emailadres achter te laten, opdat later de papieren konden worden toegezonden. Vrij snel was er door 20 gegadigden een aanmelding gedaan, begin januari besloten kon worden dat de reis plaats gaat vinden begin juni. Op de varia avond was er voor het eerst geen duo presentatie over de gedane waarnemingen van het afgelopen jaar van Rien en Theo, maar twee afzonderlijke presentaties. Verder was er een toelichting op het educatieve schoolproject eikenprocessierups-bestrijding middels koolmezen door Hans van Ekelenburg, initiatiefnemer en projectleider. Het jaar werd afgerond met een winterwandeling door “de Bult” met na afloop een kop erwtensoep.

Jaarverslag jeugd en educatie.

De werkgroep “jeugd en educatie” van IVN Geysteren-Venray organiseert en begeleid alle activiteiten waarbij jeugd betrokken is, zoals schooleducatie, IVN-Jeugd en IVN-jongeren, de gezins- de vakantieactiviteiten.

1. IVN-JEUGD EN JONGEREN.

Het IVN jeugd- en jongeren verzorgt activiteiten voor jeugd van 6 t/m 14 jaar. Deze zijn in 2019 verdeeld in 2 groepen en wel: de kinderen van de groepen van de basisschool 3,4, 5 en 6. De tweede groep zijn jongeren uit groep 7,8 en de eerst 2 jaar van het voortgezet onderwijs.
Marleen Jacobs coördinator van het jeugd-IVN is helaas op 1 juli gestopt. Het bestuur heeft het Jeugd-IVN overgenomen en samen met assistentie van de jeugdgidsen wordt het programma verzorgd. In de eerste helft van 2019 jaar zijn de kinderen met Ruud en Wim op zoek geweest naar sporen in de Leunse Paes, zijn ze op bezoek geweest op de boerderij van Arianne Smits en hebben de kinderen i.s.m. de uilenwerkgroep braakballen geplozen. De Kids Party vond plaats in de natuurspeeltuin Kitskeberg in Roermond. In het najaar zijn we naar de Drift in Horst-America en in september naar het Annapark geweest. Met Ruud gingen we op safari in de Castenrayse vennen en in november zijn er nestkastjes gemaakt voor de koolmees. In januari zijn we gestart met het thema landschappen, waar de kinderen op een erg creatieve manier de prachtigste kunstwerken hebben gecreëerd.
De jongeren hebben bij de ontgrinding van de Diepeling de prachtigste stenen gevonden. Zijn een avond bezig geweest met geo-caching en eind augustus zijn er bijenhotels gemaakt op het Landgoed Geysteren. We hopen dit jaar een weekend voor deze groep te kunnen organiseren.
Veel kinderen, ouders en andere vrijwilligers van het IVN hebben deelgenomen aan het opruimen van de oevers van de Maas op 30 maart.

2. SCHOOLACTIVITEITEN.

Afgelopen jaar heeft vooral het Special Onderwijs gebruik gemaakt van de schoolactiviteiten. De groepen zijn allemaal gedurende het jaar drie maal op pad geweest met het IVN. Daarnaast hebben de kinderen van de Odaschool te IJsselsteijn in het Loobeekdal gewerkt aan het thema biodiversiteit en de leerlingen van basisschool de Lier zijn actief geweest in de Leunse Paes. In het najaar is groep 3 van Coninxhof in het Odapark op onderzoek geweest naar herfstverschijnselen.
In het kader van de Doedag hebben 80 leerlingen van het voortgezet onderwijs Metameer uit Boxmeer begin maart berken gezaagd in de bossen aan de Bakelse dijk.
2020 zal vooral in het teken staan van het project: koolmezen met lekkere trek, smullen eikenprocessierups als snack. De leerlingen van het SO onderwijs gaan met alle groepen weer drie maal de natuur in. Het voortgezet onderwijs Metameer komt op vrijdag 13 maart opnieuw zagen in de bossen van Venray.

3. VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL IN APRIL EN OKTOBER.

In april zijn de activiteiten uitgevoerd rondom het thema de wolf in Geysteren. Hieraan hebben 40 kinderen deelgenomen. We hebben gekeken naar welk voedsel heeft een wolf nodig, hoeveel afstand kan dit dier afleggen en wat is het verschil tussen de wolf en de hond. De kinderen kregen een zoekkaart over de wolf mee naar huis. In de herfstvakantie hebben 20 kinderen deelgenomen aan het roversspel van de Zwarte raven in de Ballonzuil bossen.
Eind april dit jaar gaan we werken aan het thema landschappen in de Boschhuizerbergen.

4. ALLERLEI.

In het najaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het project: koolmezen met lekkere trek, smullen eikenprocessierups als snack. Dit is een samenwerkingsproject van IVN Geysteren-Venray, IKl en de gemeente Venray. In oktober 2019 ging de gemeente akkoord met het projectvoorstel. In een snel tempo zijn er nestkastjes besteld bij het Werkhuis van de TBS kliniek, door Esther is een lesbrief inclusief powerpointpresentatie ontworpen, een monitoringsformulier voor de kinderen en een folder voor ouders over biodiversiteit gemaakt, door IKL is een werkbeschrijving gemaakt zodat kinderen veilig de ladder gebruiken en in samenwerking met de gemeente is een persbericht gemaakt. Alles is binnen 12 weken afgerond en op 22 januari was de eerste les met een officiële aftrap door wethouder Cor Vervoort.

De gidsen van deze werkgroep hebben op 17 augustus een trainingsdag gevolgd gegeven door medewerkers van het Landelijk bureau van het IVN en deze heeft jongsleden 18 januari een vervolg gehad. Tijdens de laatste keer zijn er diverse leuke programma’s gemaakt die komend jaar uitgevoerd kunnen worden.

Jaarverslag werkgroep ouderen 2020

De werkgroep IVN en ouderen heeft afgelopen jaar 5 activiteiten verzorgd.
In mei hebben we het thema: wolf, gepresenteerd voor de bewoners van verzorgingshuis Rooyhof. Eveneens aanwezig waren de leerlingen van groep 8 van de Bongerdschool. De kinderen hebben samen met de ouderen filmpjes bekeken en daarbij opdrachten uitgevoerd welke te maken hadden met het thema.
Opnieuw met groep 8 van de Bongerdschool heeft de werkgroep op woensdagochtend 13 november een activiteit gedaan.
De bewoners van verzorgingshuis Rooyhof hebben samengewerkt aan het project Koolmees. De verwachting van de leerlingen was dat er gewerkt zou worden aan het bouwen van nestkastjes.
Dit is eigenlijk pas in januari aan de orde. De leerlingen hebben dit dus nog tegoed.

Tuiny Forest

Het begon met de vraag van voormalig gedeputeerde Hans Teunissen of ergens in Venray een Tuiny Forrest geplaatst kon worden, een dicht bosje van 6 m2. Teunissen had dit cadeau gekregen bij zijn afscheid als gedeputeerde, maar had in zijn eigen Tuin geen ruimte.
Op 27 november hebben we dit Tuiny Forest gepland met Hans, enkele medewerkers van het verpleeghuis en de leerlingen van groep 8 van de Bongerdschool in de binnentuin. In mei dit jaar gaan we kijken hoe de planten en boompjes in bloei staan.

Er zijn in 2019 twee wandelingen
voor de ouderen geweest en wel:
Wandeling op landgoed Geysteren en in het Odapark.
We hebben in mei met 10 personen gewandeld in Geysteren en na afloop bij de schietbomen gezellig koffiegedronken.
Op donderdag 17 oktober zijn we met een klein groepje in het Odapark geweest. Deze tocht was niet alleen toegankelijk voor ouderen slechter ter been, maar ook mensen met een rolstoel of rollator zijn welkom. Met een beetje hulp is het gelukt om de ouderen te loodsen door de “stuifduinen”” en de kunstwerken . De wandeling is afgesloten in het Theehuis.
De activiteiten, zowel de wandelingen als de bijeenkomsten in het verzorgingshuis zullen in 2020 worden gecontinueerd.

Jaarverslag van de plantenwerkgroep

We zijn met de plantenwerkgroep het afgelopen jaar 9 keer bij elkaar geweest. In de wintermaanden was vooral binnen te doen in de Alde Skol in Geijsteren.
In februari hebben we naar de verschillende takken en knoppen gekeken en gekoppeld aan de verschillende bomen. Elke boom heeft zijn eigen tak en knop eigenschappen.
Maart was een theorieavond over plantenfamilies en vooral de hoofdkenmerken van verschillende families kwamen aan bod.

Van april tot en met augustus gaan we naar buiten naar verschillende gebieden om planten te inventariseren.
De gebieden van dit jaar waren;
- De Bloementuin aan de Noordsingel in Venray
- Het Hoddeven op Landgoed Geijsteren,
- De bloementuin op de Broekberg in Wanssum
- De planten rond de kasteelruïne In Geijsteren
- Het Weversven van Staatsbosbeheer in Merselo
In september zzaten we weer binnen om d verschillende gallen te bekijken. Wat zijn gallen?
Welke gal hoort bij welke boom of plant en wie is de veroorzaker van deze gal?
Oktober hadden we over paddenstoelen, herkennen, groeiwijze en op naam brengen.
Naast deze activiteiten zijn nog enkele leden die op pad gaan om in verschillende gebieden te inventariseren o.a. Weversven en de golfbaan in Geijsteren. Dit gebeurt enkele keren per jaar.
In november is geen bijeenkomst meer geweest.

Jaarverslag PR & Communicatie

De werkzaamheden van de werkgroep PR & communicatie bestaat uit een aantal reguliere taken en Incidentele taken.

Reguliere taken:
Mosella.

In 2019 zijn 6 Mosella’s uitgebracht, waarin alle activiteiten, cursussen en ingezonden stukken worden geplaatst. Daarvoor is ook zes keer een redactievergadering gehouden, waarbij Marije Freriks de coördinatie doet. De jaarplanning van activiteiten is bij die vergaderingen onze leidraad. Emile Simons (en soms Marije) verzamelt de kopij bij de gidsen die een activiteit organiseren, Chrit Luys verzorgt de vormgeving van de Mosella en Esther Swinkels zorgt voor de brede bekendmaking van de activiteiten.

Persberichten.

Van alle publieksactiviteiten stuurt Esther een persbericht naar lokale en regionale media en lokale omroep en we plaatsen de informatie op enkele websites. In 2019 ging het om 58 persberichten van even zo veel activiteiten. Gemiddeld ongeveer een persbericht per week, al zijn de persberichten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. Met name in voor en najaar is er een grote dichtheid aan activiteiten en daarmee ook persberichten. In de herfst hadden we in één week zelfs 6 persberichten.
We zijn zeer tevreden over hoe de lokale en regionale bladen onze persberichten plaatsen. In de meeste gevallen worden ze integraal overgenomen, behoorlijk vaak inclusief meegezonden foto. Enkele keren per jaar wordt één van onze activiteiten uitgelicht en krijgt die een centrale plaats in de Limburger, de Peel en Maas of de Hallo Venray. Altijd goed voor extra opkomst bij de activiteiten.

Facebook.

Op facebook hebben we inmiddels 274 volgers. Alle activiteiten worden ook op facebook geplaatst om extra aandacht te vragen voor onze activiteiten. Daarnaast worden de foto’s van activiteiten geplaatst. De meeste likes worden gegeven op die laatste categorie. Regelmatig leidt dit weer tot nieuwe volgers. Het bereik van de geplaatste berichten op facebook groeit. In 2019 hebben 3 berichten meer dan 1000 mensen bereikt (respectievelijk 4300, 2800 en 1200 mensen). Het merendeel van de berichten bereikt 150-400 mensen met uitschieters tot 800.

Website.

Chrit doet het beheer van de website. Hij zorgt dat alle activiteiten, ingezonden foto’s en waarnemingen vaak nog dezelfde dag erop staan. Door het constant actueel houden van onze website, staat onze website hoog in de zoekmachines. En dat terwijl we niet de landelijke IVN website gebruiken. Veel organisaties weten ons daardoor goed te vinden.

Folders.

Elk jaar kijkt Esther of de folders een update nodig hebben.
Het gaat dan om de algemene folder van het IVN en de folder over jeugd-IVN. Tevens maakt Esther elk jaar een folder van het jaarprogramma, waarbij gezorgd wordt dat de folder bij de eerste activiteit in januari (de jaarlijkse boottocht) kan worden uitgedeeld.

Incidentele taken.

Met name aan het eind van 2019 kwamen veel incidentele taken bij elkaar.

Tuiny Forest.

Het begon met de vraag van voormalig gedeputeerde Hans Teunissen of ergens in Venray een Tuiny Forrest geplaatst kon worden, een dicht bosje van 6 m2. Teunissen had dit cadeau gekregen bij zijn afscheid als gedeputeerde, maar had in zijn eigen Tuin geen ruimte. Marije heeft zeer snel geschakeld met de professionele IVN-ers in Roermond en met de leiding van Verzorgingshuis Rooyhof. Hiervoor werd een persbericht opgesteld en de media uitgenodigd om bij de aanplant van het Tuiny Forrest aanwezig te zijn. Het bericht heeft diverse media gehaald en heeft IVN Geysteren-Venray weer eens in de picture gezet.

Natuurbelevingscentrum Vivara.

In december 2019 is natuurbelevingscentrum Vivara geopend in de Grote Straat in Venray, waarbij ook ruimte is voor groene organisaties om zich te presenteren. IVN Geysteren-Venray was hierbij van begin af aan betrokken en heeft een unit van 10 m2 ruimte gekregen om dit zelf in te richten. In deze unit is informatie te krijgen over activiteiten van onze afdeling. Daarvoor heeft Esther posters ontwikkeld. Daarnaast hebben we een vitrinetafel aangeschaft waar we natuurspullen tentoon kunnen stellen, met daarbij een interactieve werkvorm. Als startactiviteit hebben we schedeltjes neergelegd en als werkvorm een voedselweb dat kinderen kunnen intekenen. Deze vitrine moet periodiek worden aangepast met een nieuw thema. Mart Philipsen heeft het op zich genomen om dit te coördineren.
Via de beroepsorganisatie van IVN hebben we een Binnenbos weten te regelen, waar basisscholen van Venray een les kunnen krijgen.
Het Binnenbos vraagt wekelijks verzorging en ook dit wordt door Mart gedaan. Dit project is op 25 januari gepresenteerd door Marije tijdens de actieve ledendag in Sittard, waarbij 29 mensen de presentatie hebben bijgewoond.

Project Koolmezen met lekkere trek...

Medio oktober hebben we contact gezocht met de gemeente of ze interesse hadden in een project om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden en daarbij fors in te zetten op bewustwording over het belang van biodiversiteit. De gemeente was erg enthousiast vroeg of we binnen 14 dagen een projectvoorstel konden indienen, zodat we nog gebruik konden maken van het budget van 2019. Eind oktober is dit projectplan ingediend en binnen 2 weken kregen we een akkoord. Daarna moest alles supersnel geregeld worden want 22 januari was de eerste les gepland. De volgende taken zijn uitgevoerd: nestkastjes besteld bij het Werkhuis van de TBS kliniek, door Esther is een lesbrief inclusief powerpointpresentatie ontworpen, een monitoringsformulier voor de kinderen en een folder voor ouders over biodiversiteit gemaakt, door IKL is een werkbeschrijving gemaakt zodat kinderen veilig de ladder gebruiken en in samenwerking met de gemeente is een persbericht gemaakt. Alles is binnen 12 weken afgerond en op 22 januari was de eerste les met een officiele aftrap door wethouder Cor Vervoort. Het project is op 25 januari gepresenteerd door Esther tijdens de actieve ledendag in Sittard, waarbij 31 mensen de presentatie hebben bijgewoond.

Jaarverslag 2019 VogelWerkGroep Maas en Peel van IVN Geijsteren- Venray.

Tijdens de vergadering van januari 2020 ontdekten we dat onze werkgroep 28 jaar geleden gestart is door enkele enthousiaste vogelaars kenners en vrienden.
Het ledenaantal van de vogelwerkgroep Maas en Peel is 24, waarvan er gemiddeld 17 – 20 leden aanwezig zijn op de vergaderingen. Deze vinden 3 keer per jaar plaats, en wel in januari, april en oktober.
Eind 2019 heeft 1 nieuw lid, overgebleven van de vogelcursus van 2018, zich aangemeld. 2 Leden hebben zich afgemeld.
We hebben verschillende activiteiten ondernomen of begeleid.
De watervogeltellingen in de wintermaanden verlopen prima. Altijd voldoende tellers , veel waarnemingen en gezellige besprekingen daarna.
De vogelboot op 13 januari was volgeboekt en 21 januari was de lezing over de vogeltrek, ook zeer goed bezocht.
De uilen- en roofvogelwerkgroep, hadden op 23 en 24 maart, bij schaapsherder Tineke een prachtige, druk bezochte stand, ingericht waar spelletjes gespeeld, enthousiast uitgelegd en vragen beantwoord werden. Er werd volop genoten van dit alles.
De varia-avond op 28 maart was interessant. We kwamen alles te weten over het vogeleieren, hun vormen, kleurvariaties en de manieren van uitbroeden. Deze kennis was door Hay gegoten in een mooie duidelijke les. En Geert vulde de tijd op met prachtige waarnemingen, op vakantie in Bulgarije.
Op zondag 7 april was de jaarlijkse blauwborstwandeling met een groep cursisten en een groep belangstellenden, onder leiding van onze vogelaars. Er was ook nu weer een zeer grote opkomst.
Op 24 april, was de terugkomdag gepland voor cursisten van de vogelcursus van 2017 en 2018, met aansluitend op 28 april een excursie op de Hamert, geleid door Theo, Rien en Hay. Deze waren ook door onze leden te bezoeken.
De Voorjaarsexcursie in mei, ging dit jaar naar Nederweert: De Banen en het Sarsveld. Met een zeer enthousiaste en kundige gids uit Roermond, Meinse van de Velde, hebben we een mooie dag beleefd met veel vogels, vlinders en heel veel mooie natuur.
Verder was de Sovondag in november, zoals altijd weer geweldig. En de Pelen-ecotop 2019, eind oktober te Ospel was ook interessant.
De Nachtzwaluw, Ijsvogel en grote Gele kwikstaart worden, bij waarneming, nog steeds genoteerd en doorgegeven aan Sovon.
Het jaarlijkse eindejaars uitje 27 december, was weer een feest. Met 3 auto`s (9 personen) naar Zeeland geweest, waar we zoals gewoonlijk, weer een prachtige dag beleefd hebben. Het weer was droog, zonnig en niet koud.
Anders dan andere keren was een wandeling in de Duinen van Goeree, waar de Ijsgors te bewonderen was. Die dag was goed voor 75 soorten vogels. Altijd weer een aanrader erbij te willen zijn.
Dit was het weer voor 2019 met hartelijke groet Annie.
 


Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

1. Opening door de voorzitter; vaststelling agenda

2. Notulen vorige Algemene ledenvergadering

3. Jaarverslag 2019

4. Financieel jaarverslag 2019.

5. Verslag van de kascontrolecommissie over 2019

6. Benoeming kascontrolecommissie 2020

7. Begroting voor het lopende jaar 2020

8. Statutenwijziging.
Laatste concept van de statuten, zoals in overleg in kleine
commissie is vastgesteld.

9. Huishoudelijk reglement

10. 25 jarig jubileum
Een lid, Martien Kanters, is dit jaar 25 jaar lid van IVN
afdeling Geysteren-Venray

11. Extra aandacht voor bijzondere prestaties/diensten van leden

12. Sluiting door de voorzitter

 

 

 

IVN Geysteren Venray