Jaarvergadering

 

Jaarvergadering
Datum : maandag 20 maart 2017
Tijd : Let op 19.30 uur
Plaats : De Kemphaan Kennedyplein Venray.
Na de pauze zal Andy Liebrand, boswachter een lezing verzorgen over de activiteiten van Staatsbosbeheer.


Van de voorzitter Marije Freriks.
Als ik dit schrijf, is het half februari. Zaterdag 11 februari trok ik de gordijnen open en zag warempel een laag sneeuw. Echter nu een week later op 18 februari lijkt de lente in aantocht. Lente, de tijd dat we weer langzaam naar buiten gaan, persoonlijk, maar uiteraard ook met het IVN Geysteren-Venray.

Er staan allerlei activiteiten op het programma om het publiek enthousiast te maken voor alles wat groeit, bloeit en leeft in Venray en omgeving.

Als afdeling kunnen we weer terugkijken op een actief IVN-jaar:
Zoals gebruikelijk zijn we ook dit jaar gestart onder leiding van de vogelwerkgroep met een boottocht. Vogels kijken, ontmoeten en gezelligheid was de insteek en we kunnen zeggen dat de activiteit geslaagd is.
De lezingen en de georganiseerde excursies hebben in 2016 genoeg bezoekers gehad. Mocht het een keer wat minder met het excursiebezoek zijn geweest dan lag dit niet aan de geplande wandeling met gidsen maar meestal was het weer de boosdoener. Het gebeurde dat de zomerexcursie van de 4-seizoenenwandeling in de Maasheggen geen bezoekers had. Het was de hele dag 35 graden en door de media was code-oranje afgegeven. Alle reden voor het publiek om thuis te blijven.

Het IVN Geysteren-Venray is in 2015 geparticipeerd in de werkgroep: ontwikkeling Natuurleerpad Paardenkop. Deze groep is opgericht door Marion de Bresser, hoofd beheer gemeentebossen Venray. Andere participanten zijn: de dorpsraad van IJsselsteijn, Frans van de Pas en het Cultuurpad. Dit Natuurleerpad is in 2016 gerealiseerd.

Jan Michels heeft ten behoeve van dit project een heuse Plaggenhut gebouwd. Daarnaast is er een uitkijktoren, op de plek waar in het verleden er ook al een heeft gestaan, door de gemeente geplaatst. Er zijn opdrachten voor scholen door het IVN Geysteren-Venray ontwikkeld, die door Cultuurpad in de markt worden gezet. Het Natuurleerpad is op 28 september geopend en inmiddels zijn de eerste scholen en groepen op bezoek geweest.
De basisscholen van Venray weten het IVN steeds beter te vinden. Zo is er contact geweest met het Speciaal Onderwijs Geysteren.

Het een en ander heeft geresulteerd dat het IVN voor deze school in het schooljaar 2016/2017 10 projecten uitvoert. Ook hebben we i.s.m. het IVN de Maasdorpen en Projectbureau Ooyen-Wanssum een aantal klassen van scholen bezocht in het stroomgebied van de Molenbeek om hen te vertellen en te laten zien wat er in hun gebied in de toekomst allemaal gaat veranderen .

Het Jeugd-IVN komt maandelijks bij elkaar en wordt over het algemeen goed bezocht. Een van de hoogtepunten was wel het uilenballen pluizen in januari verzorgd door de uilenwerkgroep. Daaropvolgend het uilenringen van de kerkuil in juni ten huize van Piet Weijers. De inspiratiedag op 1 juli en de tocht
(aanwezig waren 30 kinderen met ouders) in de omgeving van de sluizen van Reindersmeer was een succes. We hebben met 12 kinderen de Kids-party in Arcen bezocht.
De jongerengroep voor kinderen van 11 tot/met 15 jaar hebben 4 of 5 bijeenkomsten gehad en is in januari 2017 verder gegaan met momenteel negen leden. We hopen dat we deze kunnen blijven binden aan de vereniging.

De kinderactiviteiten in de mei- en herfstvakantie mochten zich verheugen op een 40 -tal belangstellende kinderen en hun ouders.
We hebben hier weer diverse nieuwe jeugd-IVN leden aan overgehouden.

Enkele leuke en leerzame activiteiten van afgelopen jaar willen we nog eens extra benoemen
Het IVN heeft opnieuw deelgenomen aan de Landelijke Slootjesdag, we hebben in juli voor de Venrayse fietsvierdaagse de jeugdactiviteit verzorgd en de Nacht voor de Nacht eind oktober (dit maal in natuurgebied Zwart water) is voor de derde maal georganiseerd. Bij het laatst genoemde evenement mochten we 160 bezoekers verwelkomen.
In juli hebben we meegewerkt aan de Open dag van boomkwekerij Michels.

De IVN-educatie stond afgelopen jaar in het teken van de Natuurgidsencursus en heeft onze afdeling op 26 november zes nieuwe natuurgidsen opgeleverd. Daarnaast is er een werkgroep met 2 mensen van IVN Maasdorpen en 2 mensen van het IVN Geysteren-Venray druk bezig geweest om de cursus Schoolgidsen/jeugdbegeleider, ontwikkeld door het Cursushuis, af te stemmen op de 2 genoemde IVN’s. De cursus is 17 januari 2017 gestart en van de 16 deelnemers zijn er 9 uit onze afdeling.
De Paddenstoelencursus, gegeven in het najaar door Gerard Compiet, is door 25 mensen bezocht. De theorieavonden waren leerzaam, maar met name de excursie in het veld sprong er uit. Het was werkelijk een paradijselijke ochtend, de zon scheen volop en de paddestoelen, waren na een behoorlijke droge periode, uit de grond geschoten. Er zijn 63 soorten geteld.

Er is een leuke minicursus gegeven door Jan Taat over de Eendenkooi in Waardenburg

Een ander pareltje blijven de bijeenkomsten in verpleegtehuis Beukenrode met de verschillende klassen van de Bongerdschool. Extra te benoemen valt dat in november de ouderen weer eens naar school zijn geweest. Groep 8 had de bewoners uitgenodigd op de Bongerd-school. De leerkracht had deze bijeenkomst uitstekend georganiseerd. De ouderen, de kinderen en het IVN hebben genoten. Een nieuw gebeuren is dat de werkgroep ouderen en IVN 2 maal het Vincentiushuis hebben bezocht Een klein-schalige woonvorm voor mensen met dementie, in Venray. De bewoners genieten alleen al van de prachtige natuurbeelden met muziek.

De monitoring groep voor de Golfbaan, de werkgroep beheer, de insecten-, planten- en vogelwerkgroep(waaronder de uilen en weidevogels) zijn ieder op hun eigen manier, zoals monitoren, determineren, ringen enz. , actief voor de vereniging.

Het bestuur.
Financieel hebben we een goed jaar gehad. De activiteiten, waar kosten tegenover hebben gestaan, zijn door genoeg deelnemers bezocht. Dit betekent dan ook dat ze kostendekkend zijn geweest.
We zijn erg blij met de donatie van bijna 400 euro uit de RABO Clubkas Campagne. We bedanken iedereen die op dit project gestemd heeft.
Daarnaast hebben enkele leuke bedragen binnengekregen omdat we deelgenomen hebben aan de diverse schoonmaakacties: het opschonen van bermen, met de gezinnen hebben we meegewerkt aan : Project schone maas en enkele leden van de vogelwerkgroep hebben de beek op de Blakt opgeschoond.

Het bestuur heeft dit jaar verschillende vergaderingen voor de afdeling, de regio Maasdal, het district Limburg bijgewoond.
Ook de samenwerkingsverbanden worden door het bestuur IVN Geysteren-Venray gekoesterd. We werken samen met de Gemeente Venray, het IKL, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, de organisatie van de fietsvierdaagse, Waterschap Peel en Maas., Projectbureau Ooyen Wanssum en de regionale IVN-’s enz. Samen groen maakt sterk.

De PR-activiteiten.
Esther Swinkels zorgt ervoor dat alle activiteiten in de publicatie komen. IVN Geysteren-Venray mag ook afgelopen jaar een groot aantal bezoekers verwelkomen. Dit is mede te danken aan het werk van Esther. Zij houdt ook via facebook de bevolking van Venray continu op de hoogte van alle activiteiten.
Daarnaast heeft de PR-groep het lijfblad “de Mosella ” zes keer uitgebracht. Hierbij ook een woord van dank aan de vrijwillige Mosella-bezorgers.
Tot slot : niet vergeten de website. Ik denk dat we kunnen stellen dat we een prima website hebben die door Chrit Luys wekelijks wordt geüpdate. Deze website wordt gemiddeld per dag bezocht door 20 tot 30 bezoekers, dit zegt genoeg.
Sjef Silvertand bedanken we voor het vele kopieerwerk.

We hebben het gehad over de vele activiteiten van het IVN van 2016 en hun successen,
fijn, leerzaam en gezellig.

Wat ik nog wil benoemen is dat het leven bestaat uit allerlei goede en plezierige zaken, echter soms zijn het ook minder fijne gebeurtenissen.
Ik wil stilstaan bij 2 mensen die voor het IVN altijd actief zijn geweest en die helaas in 2016 zijn overleden. Ik spreek dan over Wim Lange van de plantenwerkgroep en Jan Gijsberts onze uilenringer. Wim is geheel onverwacht eind september overleden en bij Jan is dit vooraf gegaan door een ernstige ziekte. Beide mensen hebben hun sporen nagelaten. Menige keren wordt door de plantenwerkgroep opgemerkt: “Wim zou ons wel vertellen welk plantje dit is”. Bij de uilen is het zo, dat er beslist nu nog en de komende jaren een groot aantal uilen zullen blijven rondvliegen die een ringetje dragen geringd door Jan.
Op deze wijze zullen zij in herinnering blijven van het IVN.

Voor het jaar 2017 hebben we een prima jaarprogramma.
Er staan een aantal interessante excursies en lezingen op het programma. Er is keuze genoeg voor zowel jong als oud. Slootjesdag, nacht voor de nacht, de vleermuizen- en de nachtvlindernacht worden dit jaar opnieuw aangekondigd.

Ook starten er diverse cursussen: de vogelcursus verzorgt door de vogelwerkgroep begint
1 maart. Deze was met 24 deelnemers drie weken voor startdatum volgeboekt. Op 22 maart start de Groencursus, de aanmeldingen hiervan lopen. De jeugdbegeleider-schoolgidsencursus is begonnen en is al eerder genoemd in dit artikel
De Determinatiecursus is door de regio Maasdal opgezet en gaat vanaf maart 2017 draaien.
Van onze afdeling doen er vier cursisten mee.
Het project Paardenkop wordt dit jaar verder in de markt gezet. In oktober is opnieuw het 3 jaarlijks weekend. Dit maal gaan we naar de Eifel,o.l.v. Olaf op den kamp
Een eigen IVN-home blijft een van de grote wensen. De diverse gebouwen zijn het afgelopen jaar de revue gepasseerd, maar het juiste is nog niet ontdekt. De zoektocht zal zich ook in 2017 voortzetten.

Het bestuur dankt iedereen welke op de een of ander wijze bijdraagt aan het werk van het IVN. Alle genoemde activiteiten in dit artikel zijn uitgevoerd met veel inzet van de vele vrijwilligers. Ik besef dat ik wellicht niet volledig ben geweest, want er gebeurt achter de coulissen vaak nog meer door onze leden op natuurgebied dan we ons vaak realiseren. Voor al deze vrijwilligersuren en gemotiveerde inzet hebben wij met zijn allen veel waardering en danken wij jullie hartelijk. Zonder jullie geen actief IVN Geysteren-/ Venray

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en voorwoord door de voorzitter Marije Freriks
2. Bestuur
3. Jaarverslag door de secretaris Mart Kusters
4. Financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester Piet Weijers
5. Verslag door de kascontrole commissie over 2016
6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie voor het jaar 2017
7. Begroting voor het lopende jaar 2017 toegelicht door Piet Weijers
8. 25 jarig jubileum diverse jubilaressen
9. Extra aandacht voor bijzondere inzet van enkele actieve leden.

20.45 uur. Pauze.
21.00 uur. Andy Liebrand vertelt over de activiteiten van Staatsbosbeheer
22.00 uur. Afsluiting door de voorzitter Marije Freriks.

Lezing Andy Liebrand
Inleiding Andy Liebrand
Boswachter Andy Liebrand zal ik het kort uit de doeken doen wat tegenwoordig de opdracht van Staatsbosbeheer is en hoe dat allemaal uitpakt in Noord-Limburg.
De eerste gedachte bij Staatsbosbeheer is vaak dat het om de staat gaat die bossen aanlegt en onderhoud.
Echter anno 2017 staat Staatsbosbeheer voor veel meer aan de lat.
Tevens zal hij een kijkje geven in de grote verscheidenheid aan werkzaamheden zoals die zich binnen het team van Noord-Limburg voordoen.
 

 

IVN Geysteren Venray