Insectenwerkgroep

   
 Voor inlichtingen: Lo Troisfontaine 06-15954350  e-mail: lo.troisfontaine@home.nl

 

 

 

Insectencursus IVN Geysteren Venray
In deze cursus, gegeven door Pieter van Breugel uit Veghel, maken we nader kennis met de belangrijkste groepen (ordes) van de insecten.
De cursus pretendeert niet om veel soorten te leren kennen, maar het is wel de bedoeling om bewondering, verbazing en nieuwsgierigheid op te wekken. Daarom heeft deze cursus een informatieve anekdotische inslag.
>> Meer informatie over de cursus
 

24 januari 2018


 

Programma van de insectenwerkgroep voor 2017

De dagen beginnen te lengen en de insecten komen weer tot leven. Dit is voor de insectenwerkgroep weer de tijd om een aantal activiteiten te plannen, zodat we er met zijn allen op uit kunnen gaan.

Voor vrijdag 19 mei staat er een wandeling gepland op de Boshuizerbergen, aanvang 14.00 uur en vertrekpunt zal zijn vanaf de parkeerplaats aan de Zuiderbergweg.

Op zaterdag 15 juli zal er vanaf deze locatie wederom een wandeling plaatsvinden op de Boshuizerbergen om 13.00 uur. Er is gekozen voor een dubbele wandeling omdat we graag willen weten of dat de zeldzame bruine eikenpage toch nog in dit gebied voorkomt en zo hebben we meer kans.

’t Soar in Blitterswijk zal op 2 juli het doel zijn van onze wandeling. Om 14.00 uur zal het vertrekpunt bij de Molen zijn.

Op 26 augustus is het dan weer tijd voor de Nacht van de Nachtvlinder, een jaarlijks terugkerend project van de Vlinderstichting. Ook dit jaar zal de Golf en Countryclub Geijsteren onze gastheer zijn.

Verder zullen er mogelijk tussentijdse activiteiten ingepland worden en bestaat er altijd de mogelijkheid om elkaar te vragen om een keer gezamenlijk op stap te gaan.
Tegen de tijd dat de activiteiten starten zal er nog nadere informatie komen in “de Mosella”.

Lo Troisfontaine.
 


 

Voorjaarsvergadering Insectenwerkgroep 2017
Donderdag 23 februari is er een bijeenkomst in het JUG te Geijsteren om 20.00 uur.
We gaan activiteiten plannen voor het jaar 2017.
Vinden we in 2017 nog de Bruine eikenpage binnen onze gemeentegrenzen? Waar gaan we overdag wandelen of wanneer gaan we een avond invullen met nachtvlinderen?

* Zaterdag 26 augustus Nacht van de Nachtvlinder, vanaf 22.00 uur op de Golfbaan van Golf- en Countryclub te Geijsteren.
* Oktober Nacht van de Nacht.
* Zijn er nog specifieke onderwerpen, die we als werkgroep eens nader moeten onderzoeken. Wie heeft er een leuk idee of zou graag eens een keer iets willen onderzoeken.
Lo Troisfontaine tel. 06-15954350 lo.troisfontaine@home.nl

Lo  Troisfontaine, 12 december 2016


 

Jaarverslag insectenwerkgroep 2016
Het was een erg nat voorjaar en dat was ook te merken door het gehele jaar heen.
De traditionele nachtvlindernacht op 3 juni in Geijsteren kon helaas niet doorgaan doordat het weer te slecht was.
De wandeling van 3 juli op de Swolgense heide begon droog en had veel belangstelling. Toch viel er het eerste uur nog regen en lieten de insecten zich niet zo goed zien. Door de enthousiaste deelnemers kunnen we toch spreken van een geslaagde middag.
Meestal wordt er een gebied uitgezocht om gezamenlijk hier een dagdeel te gaan wandelen en om dan te inventariseren wat er allemaal gezien wordt. Dit jaar was er specifiek gekozen voor de Boshuizerbergen en dan twee middagen om te kijken of dat de zeldzame en steeds meer bedreigde Bruine eikenpage daar nog rondvliegt. Helaas is deze niet meer aangetroffen.
De septemberwandeling in de Paardekop te Ysselsteyn was een geslaagde middag. Het gebied is ingericht tot Natuurleerpad. Zelfs de radio-omroep had belangstelling en Theo en Rien informeerden de deelnemers en luisteraars.
Door diverse leden van onze groep werd er deelgenomen aan de Nacht van de Nacht eind oktober. Deze avond was een groot succes, ondanks dat er dit jaar geen vleermuis of nachtvlinder te zien was. De Sterrenwacht die in 2015 machteloos was omdat er geen doorkomen aan het wolkendek was, had nu wel groot succes. De vleermuizendetector van Theo en Rien kon in de doos blijven, maar de informatie over het vangen van nachtvlinders met een vlinderval stond toch in een goede belangstelling. Ook vooral bij de jeugd.
In februari gaat de werkgroep weer plannen uitwerken, om een groter publiek te kunnen bereiken en motiveren om aan enkele van onze activiteiten mee te doen.

Lo  Troisfontaine, 12 december 2016
 


 

Bruine eikenpage
Is de Bruine Eikenpage nog te vinden op de Boshuizerbergen? Deze vrij zeldzame vlinder is terrein aan het verliezen en in onze Gemeente Venray is deze bekend van de Boshuizerbergen.


Dit was de vraag en helaas hebben we moeten constateren dat we tijdens de twee geplande zaterdagmiddagwandelingen deze niet hebben kunnen vinden. Ondanks het goede weer, geen positief resultaat.
Dit lijkt dus een bevestiging dat het echt niet goed gaat met deze unieke soort. We zullen dus nog aanvullend onderzoek moeten doen om te kijken of dat die misschien zelfs helemaal niet meer aanwezig is in dit mooie gebied binnen onze gemeente. Er is nog wel een manier om bijvoorbeeld te zoeken naar eitjes of de rupsen van deze page. De Bruine eikenpage is dus een dagvlinder die extra aandacht verdiend van ons natuurliefhebbers. Wij vragen dan ook aan de andere natuurliefhebbers om hun ogen goed de kost te geven als men een keer in dit gebied wandelt.
Lo Troisfontaine.

 


 

Verslag insectenwandeling Pastoorswei Swolgen

Met een grote en vooral gezellige groep werd op 3 juli 2016 een wandeling gemaakt over de Pastoorswei – Swolgense heide. Meteen bij aanvang moesten we even schuilen voor een regenbui en dat had wel invloed op het aantal insecten wat we te zien kregen. Gelukkig werd er goed gezocht in de lagere begroeiing en werd er toch nog van alles waargenomen.

Diverse kevers, waaronder de Zwarttip-smalboktor, Tweekleurige smalboktor en Vierbandsmalboktor. Een Roodschildkever, (zie foto rechts)

Verder wierp de bladsprietkever Anomala dubia, nog een vraag op of het een rozenkever of Gouden kever zou kunnen zijn. Op de heide werden diverse Gewone heispanners, Zuringspanners en vooral Bruine metaalvlinders waargenomen.

Diverse dagvlinders lieten zich zien zoals het Groot koolwitje, Boomblauwtje, Bruin Zandoogje, Gehakkelde Aurelia en Citroenvlinder.

Een rups van de Elzenuil, een nachtvlinder, werd nog op het einde van de wandeling gevonden. De meeste deelnemers kenden deze nog niet en vonden het toch wel een apart beestje.
(zie foto rechts)

 

Eenieder vond het een geslaagde middag en ging tevreden naar huis.
Lo Troisfontaine, 9 augustus 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Insectenwandeling
Datum : zondag 3 juli
Tijd : 13.30 uur
Plaats : Pastoorswei Swolgen, Bijeenkomst Horsterdijk–Heideweg.

We gaan een wandeling maken over de Pastoorswei – Swolgense heide en laten ons verrassen wat de heide en bossen ons te bieden hebben op insectengebied.

>> Lees hier verder .....

 


 

Activiteiten Insectenwerkgroep 2016

 • Vrijdag 6 mei is er een wandeling op de Stalberg bij de Hamert. Verzamelen op de parkeerplaats bij het pannekoekenhuis op de Hamer om 13.30 uur.

 • Vrijdag 3 juni Nacht van de Nachtvlinder, vanaf 22.00 is het publiek van harte welkom op de Golfbaan van Golf- en Countryclub te Geijsteren.

 • Zondag 3 juli is er vanaf 13.30 uur een Insectenwandeling, Pastoorswei Swolgen, Bijeenkomst Horsterdijk–Heideweg

 • Zaterdag 9 juli is er om 13.30 uur een wandeling op de Boshuizerbergen. Vertrekpunt is de grote parkeerplaats aan de Maasheseweg. We zullen zoeken naar de bruine eikenpage.

 • Zaterdag 16 juli is er wederom om 13.30 uur een wandeling op de Boshuizerbergen. Vertrekpunt is nu echter aan de Zuiderbergweg.

 • Za 17 september is er een wandeling aan de Paardekopweg te Ijsselsteijn.

Verder zullen er nog enkele nachtvlinderavonden gehouden worden. Dit wordt bekeken naar gelang het weer het toelaat. De leden zullen elkaar hiervan op de hoogte brengen of houden.
 Derde workshop ‘Insecten op de heide’
Datum: zaterdag 28 mei 2016
Plaats: Natuurpoort De Plaetse , De Plaetse 71, 5591 TX Heeze

De in 2014 en 2015 georganiseerde workshops ‘Insecten op de heide’ waren zo succesvol , dat we
besloten hebben om ook in 2016 een workshop te organiseren, waarbij nu speciale aandacht
besteed zal worden aan sprinkhanen, krekels.
Deze workshop zal verzorgd worden door Jap Smits (mede‐auteur van het boek “Heidebeheer,
moderne methoden in een eeuwenoud landschap”) en Roy Kleukers (directeur van EIS
Kenniscentrum Insecten).
>> In deze bijlage vind je meer informatie en het programma van deze dag.

13 december 2015Bijeenkomst insectenwerkgroep
Onderwerp: Wordt nog bekend gemaakt.
Datum : maandag 22 februari.
Tijd : 20.00 uur
Locatie :Jug Geysteren-Venray’

Voor wie: Leden insectenwerkgroep en iedereen die geďnteresseerd is in de wereld van de insecten.
Deze avond komen we bij elkaar over welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd in 2016.
Daarnaast zullen we een thema bespreken/bekijken. Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt. Raadpleeg hiervoor de website en de email.
Inlichtingen: Lo Troisfontaine 06-15954350.

Lo Troisfontaine, 12 december 2015


 

Jaarverslag 2015 van de insectenwerkgroep
De werkgroep begint in de winter met het samenstellen van een programma.
Meestal wordt er een gebied uitgezocht om gezamenlijk hier een dagdeel te gaan wandelen en om dan te inventariseren wat er allemaal gezien wordt. Dit jaar was er gekozen voor de Paardekop.


De wandeling in de Paardekop te IJsselsteijn was een geslaagde middag, mede doordat er op allerlei gebieden iets te zien is en er ook kennis voorhanden was van de deelnemers.

De traditionele nachtvlindernacht in Geijsteren werd goed bezocht, ondanks het mindere weer. (minder vlinders dan deelnemers!?!) Nadat er een lezing over spinnen was geweest, die goed bezocht was, bleek dat de animo voor een later geplande spinnenwandeling op het Zwart Water eigenlijk nihil was. Nu viel het weer ook aardig tegen. Door diverse leden van onze groep werd er deelgenomen aan de Nacht van de Nacht. Deze avond was een groot succes, ondanks dat er voor de Sterrenwacht geen doorkomen aan het wolkendek was.

 

 

De vleermuizendetector van Theo en Rien en de informatie over het vangen van nachtvlinders met een vlinderval stonden in goede belangstelling. Ook vooral bij de jeugd.
In februari gaat de werkgroep weer plannen uitwerken, om een groter publiek te kunnen bereiken en motiveren om aan enkele van onze activiteiten mee te doen. Er is meer te zien dan menigeen verwacht.
Lo Troisfontaine, 11 december 2015
 Enkele interessante insectensites:
>> Pagina met interessante insectensites
 

Verslag insectenwerkgroep d.d. 9 februari 2015
Op maandag 9 februari is de insectenwerkgroep bij elkaar geweest.
Er waren 12 aanwezigen. De agenda was als volgt:
1. Programma maken.
2. Mededelingen
3. Fotosessie Jellie Werkman.

1. Programma 2015.
Maart. Nachtvlinderen gevlamde nachtvlinders op de Hamert. Leden insectenwerkgroep.
5 juli. Insectenwandeling Paerdekop 14.00 uur. Tevens publiekswand.
11 september. Nachtvlindernacht op de Golfbaan.
25 oktober. Spinnenwandeling 10.00 uur Zwartwater.
Zomer Bezoek Bergense heide en Stalberg Hamert.
Voor leden van de insectenwerkgroep. Lo zal de leden informeren over de juiste dag en tijdstip. Het een en ander is afhankelijk van het weer.
Dagvlindertelling Leunse Paes:
De laatste jaren zijn er in de Leunse Paes dagvlinders geteld voor Staatsbosbeheer. Esther heeft vanwege werkzaamheden elders geen tijd. Marleen S. is afgemeld. Het groepje is nu erg klein. De vraag is of dit nog door kan gaan.
Monitoren golfbaan:
Er worden ieder jaar monitoring werkzaamheden verricht op de golfbaan. Geteld wordt op: vogels, planten en ook op vlinders en libellen. Jellie Werkman wil graag enkele keren mee gaan. Dit wordt aan Piet Weijers doorgegeven.

2. Mededelingen:
Lo geeft uitleg over de lichtbak, welke hij wil aankopen voor de insectenwerkgroep. Dit wordt nog teruggekoppeld naar het bestuur.
Er zijn een aantal website welke de moeite waard zijn om te bezoeken.
O.a. -www.bestuivers.nl

3. Fotosessie Jellie Werkman:
Jellie heeft in 2014 uitgebreid foto’s genomen van allerlei insecten. Lo heeft deze in categorieën verdeeld en deze worden vanavond door de groep bekeken. Sluiting 22.15 uur.


Bijeenkomst insectenwerkgroep
Thema: Wat is dit voor een insect?
Datum: 9 februari
Tijd : 20.00 uur
Locatie :Jug Geysteren-Venray’
Voor wie: Leden insectenwerkgroep en iedereen die geďnteresseerd is in de wereld van de insecten.
Jellie Werkman, lid insectenwerkgroep, heeft in 2014 het gehele jaar door insecten gefotografeerd, welk ze op haar dagelijkse wandel- en struintochten tegenkwam en opmerkte.
Alleen hoe heten nu deze insecten? Wat is dat voor een insect?
Een deel van de foto’s zullen vanavond getoond worden en nu maar kijken of we dit diertje op naam kunnen brengen. Deze avond zal ook het programma worden gemaakt voor 2015.
We gaan proberen wat structuur te brengen in de bijeenkomsten.
Inlichting: Lo Troisfontaine 06-15954350.

 


Insectenwerkgroep jaarverslag 2014
Dit is voor de insectenwerkgroep het eerste jaar dat men bestaat en het is nog wat onwennig, of beter gezegd, er zou wat meer lijn in moeten komen. De werkgroep is begonnen met een gezamenlijke avond, waar ideeën geopperd zijn om een jaarprogramma op te stellen en verder liet Lo Troisfontaine een presentatie zien over insecten in het algemeen.
De nachtvlindernacht in Geijsteren werd redelijk bezocht, ondanks het mindere weer. Dat viel trouwens op dit jaar, dat we weinig geluk hadden over het algemeen met het weer, terwijl het toch een heel aardig jaar is geweest. De wandeling over de Stalberg werd eigenlijk maar door twee personen opgeluisterd, terwijl dit toch een heel goed gebied is voor insecten. Gelukkig was de middag in het ven achter de Rosmolen wel geslaagd wat resultaten voor “waterbeestjes” betreft. De deskundigheid van Theo en Rien dragen hier zeker aan bij. De opkomst van overige natuurliefhebbers bleef wel achter bij de verwachting. Verder werden er dagvlinderwandelingen gehouden onder begeleiding van Ruud, Esther of Greet.
Al met al reden om het aankomende jaar weer plannen uit te werken, waardoor we een iets groter publiek kunnen bereiken en motiveren om aan enkele van onze activiteiten mee te doen. Er is meer te zien dan menigeen verwacht.

 


Programma insecten werkgroep 2014

 • 20 maart Presentatie insecten door Lo Troisfontaine. 20.00 uur in het Juggebouw
 • 28 maart. Vlinders tellen in de Leunse Paes te Venray Verzamelen bij het poortje van de
  Baggerweg om 14.00 uur.
 • 10 mei. Insecten bekijken op de Stalberg in de Hamert.
  Verzamelen 13.00 uur. Poortje Ingang Stalberg aan de Rijksweg te Wellerlooi-Arcen.
 • 27 juni. Nacht voor de nachtvlinders. Locatie voetbalvelden in Geysteren.
 • 6 juli Publiekswandeling vlinder en libellen om 10.00 uur. Gebied: de Heere Peel
 • 12 juli Waterinsecten bij de Poel achter de Rosmolen. Tijd: 13.30 uur.

  Werkzaamheden monitoring:
  Er zullen in de zomer ook de diverse monitoringen plaatsvinden. Theo Bouten zal hierover nog een mail sturen, wanneer dit wordt gedaan. Dit geldt ook voor het vlinders tellen van Greet voor de Vlinderstichting.

Insecten excursie 1 juni 2013 met Lo als gids

Zoals beloofd stuur ik de foto's die ik gemaakt heb. Een beetje laat. Ik wilde graag zoveel mogelijk namen bij de foto's. Dit is niet helemaal gelukt. Het is heel leuk om daar mee bezig te zijn, maar het kost heel veel tijd en gebrek aan kennis maakt het er niet beter op. Groot respect voor Lo, die er wel heel veel studie van gemaakt moet hebben. Ook een goede reden om de insectenwerkgroep te promoten.
Ik heb zo genoten van op een kleine oppervlakte zoveel verschijningsvormen en gedragingen te zien. De kleurenrijkdom en de samenhang met de omgeving, we vergaten dan ook de tijd.
Om nog even de werkgroep te promoten:
Als je niet erg mobiel bent en toch graag in de natuur bent en ermee bezig wilt zijn, is dit ook een aanrader.
Op een hele kleine oppervlakte is veel meer te zien dan gedacht en de sfeer is zodanig dat de anderen wat ze tegenkomen delen met elkaar en ook de kennis die ze hebben delen.
Zoals te lezen, ik heb erg genoten.
Ik wil Lo en de anderen bedanken en kijk uit naar het vervolg.
Waarschuwing. Het linkje bevat eigenlijk teveel foto's en ze zijn niet allemaal goed gelukt.
>> Foto's van de insecten excursie (Picasa, klik op dia voorstelling)
Jellie Werkman, 30 juni 2013


Insectenwerkgroep … Iets voor jou ???
Voor iedereen die interesse heeft in insecten en meer wil weten over hun leefwijze, voortplanting, biotopen e.d. willen wij een insectenwerkgroep starten. De precieze activiteiten van deze werkgroep in oprichting zullen we bepalen in overleg met de (nieuwe) leden. Om de interesse te peilen, organiseren we dit jaar alvast een aantal activiteiten:

 • Zaterdag 1 juni van 13:30 tot 16:00 uur
  Algemene introductie insecten tijdens een wandeling in de Stalberg o.l.v.
  Lo Troisfontaine
  Vertrekpunt: pannenkoekenhuis de Hamert
   
 • Zaterdag 29 juni van 13:30 tpt 16:00 uur
  Libellen en waterinsecten in de Rouwkuilen
  o.l.v. Theo Bouten
  Vertrekpunt: Rouwkuilenweg IJsselsteyn
  (te bereiken via IJsselsteynseweg)
   
 • Vrijdag 6 september (in principe)
  Nacht van de nachtvlinder
  Tijd en locatie worden nog bekend gemaakt.
 • In de wintermaanden willen we een aantal presentaties en binnenactiviteiten organiseren.
  De invulling hiervan volgt later.

Interesse? Kom naar de insectenexcursies en doe mee.
Bij voldoende belangstelling richten we na 6 september de insectenwerkgroep op.

 


Vlinderwandelweekend
Om al vast in je agenda te zetten.
In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 augustus kunnen we weer vlinders tellen langs het Pieterpad. Het is de vijfde keer dat dit weekend gehouden wordt.
Het is een gezamenlijk initiatief van De Vlinderstichting en het NIVON.

En wij doen ook weer mee. Jullie ook?
De vlinderwerkgroep, 2 april 2012

Nieuws van de vlinderwerkgroep

Ook dit jaar doen we ook weer mee met het Vlinderwandelweekend.
In dit weekend worden langs de route van het Pieterpad de vlinders geteld.
voor meer informatie www.vlinderwandelweekend.nl
 • 20 augustus lopen wij weer van Geysteren naar Meerlo.
 • 21 augustus van Meerlo naar Swolgen.
We vinden het erg fijn als er meer mensen mee lopen.
Het is afhankelijk van het te verwachte weer of we voor of na de middag lopen.
Greet Bonte, 5 juni 2011
 

Verslag van de landelijke vlinderdag op 5 maart 2011

 • Thema van deze dag was Tien voor 12
  12 bedreigde vlindersoorten hebben de aandacht van de vlinderstichting.
  o.a.het spiegeldikkopje, de iepenpage, de grote parelmoervlinder en het bruin dikkopje
  Meer hierover kun je lezen op de website www.tienvoor12.nu
 • Verder was er weer een mooie film Rupsje nooitgenoeg van Annette van Berkel.
  Wat komt er kijken voor je een vlinder wordt?

Vlinderroute
Vandaag 6 april hebben we weer voor het eerst dit jaar onze vlinderroute gelopen.
prachtig weer en we zagen:
het klein geaderd witje, het groot koolwitje, de citroen vlinder en de dagpauwoog
Weer een mooi begin van het vlinderseizoen.
Greet Bonte, 6 april 2011

Vlinderwandelweekend
Ook dit jaar doen we weer mee met de vlinderwandelweekend.
In het weekend van 21 en 22 augustus worden alle vlinders op het pieterpad geteld. Wij nemen twee etappes voor onze rekening. Met name Geijsteren-Meerlo op zaterdag 21 augustus 6 kilometer en Meerlo-Swolgen 4 kilometer op zondag 22 augustus. Als je met ons mee wilt lopen kun je dat aan mij door geven. De tijd is nog niet bekend, maar dat komt nog op de web-site.
Greet Bonte

Verslag vlinderwerkgroep
6 maart zijn we naar de Landelijke dag Vlinders en Libellen geweest. Het was weer een inspirerende dag.
Anette van Berkel opende met weer een geweldige film over de vlinder van 2009 de distelvlinder. Zij maakt werkelijk geweldige films over de natuur en we genieten daar ook iedere keer van.


Omdat het voorjaar koud was waren er in 2009 veel vlinders. De poppen hadden daardoor minder last van schimmels. Bovendien de vlinders vliegen dan ook niet zo gauw uit, als er geen mooie zonnige dag is om daarna geen voedsel te kunnen vinden.
Er waren ook veel eikenpages, luzerne vlinders, boswitje kwam verder Nederland in en de koninginnenpage werd

ook weer erg veel gemeld en het dambordje kwam zowaar in zuid- Limburg voor.


Verder was er een lezing over hoe nacht vlinders geteld kunnen worden.
Een goede tip vond ik om dat in een verlichte tunnel te doen.
In de pauzes kon je de verschillende kraampjes met allerlei informatie en boeken over vlinders, libelles en insecten en verdere natuur bekijken en kopen.
Dit is een kleine greep van wat we allemaal gezien en gehoord hebben kortom in heel fijne dag.
Greet Bonte.

 

 


 

IVN Geysteren Venray