Op zoek naar de Bruine Eikenpage

 

 

Insectenwandeling: op zoek naar de Bruine Eikenpage
Datum : zondag 7 juli 2019
Tijd : 14.00 uur
Vertrek: Einde van de Zuiderbergweg Oostrum (pompstation)

De Bruine eikenpage is familie van de blauwtjes en behoord tot de groep dagvlinders.
Herkennen van de soort is door goed op gelijkende soorten te letten zoals b.v. de Eikenpage, Iepenpage en de Pruimenpage.

Herkennen:
De rode maanvlekjes voor de achterrand van de onderkant van de achtervleugel zijn zowel aan de binnen als de buitenkant zwart gerand. Op de onderkant van de achtervleugel bevindt zich een dunne rij van kleine vlekjes.

Bij de vleugelhoek verloopt de lijn onregelmatig zigzaggend, maar niet in de vorm van een W zoals bij de Iepenpage. Bij het staartje bevindt zich een blauwe vlek, die echter soms afwezig is. De vrouwtjes hebben op de bovenkant van de voorvleugel een oranje vlek.

Bruine eikenpage. Foto: Wikimedia Commons

Maar in het gebied (de Zuiderbergweg Oostrum) waar wij naar toe gaan om op zoek te gaan naar de Bruine Eikenpage komt alleen maar de Bruine Eikenpage en de Eikenpage voor.
De Bruine eikenpage is een vrij zeldzame stand vlinder die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland, de duinen en Zuid Limburg.
Vliegtijd half juni tot begin augustus in een generatie. De vlinders besteden veel tijd aan nectar drinken (Braam, Sporkehout, Wilde Liguster, Jakobskruiskruid en Koninginnenkruid )
Dus de combinatie van lage zomereikjes en veel nectar planten is essentieel voor de vrij zeldzame Bruine Eikenpage.
Maar we kijken ook naar andere insecten maar het doel is de Bruine Eikenpage.

 

 

 

IVNGeysteren Venray