Fietstocht op zondag 4 augustus 2019: invloed van project Ooijen-Wanssum op de natuur
en omgeving en de inpassing hier van.

 

 

 


Hier komt de nieuwe brug over de haven.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestaande situatie. Rechts ligt Wanssum.

 


Zo gaat het worden, links zie je Wanssum, rechts Well
Links ligt Wanssum. Onderaan de bestaande weg, deze wordt rechts afgesloten voor al het verkeer.
 Rechts gaat de nieuwe weg naar de Maasbrug

De nieuwe situatie in Wanssum, met de vergrootte haven (links) en de nieuwe brug over de bestaande haven.

 


De nieuwe vergrootte haven.

 


De nieuwe hoogwatergeul.
Gedeelte van de hoogwatergeul ter plaatse van de Maasbrug..

 


Gedeelte van de hoogwatergeul. Links het buurtschap Megelsum.

 


Gedeelte van de hoogwatergeul. In de verte zie je Blitterswijck.