Fietstocht Oude Maasarm/'t Soar

 

 

Fietstocht: Oude Maasarm/'t Soar
Datum : zondag 26 mei
Tijd : 9.30 uur
Vertrek: Oude gemeentehuis Meerlo
Gidsen : Jan Janssen, Twan vollenberg

 

In 1993 en 1995 werd onze regio opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. De schade was enorm. Ter voorkoming van acute problemen werden vanaf 1996 in snel tempo nooddijken aangelegd en de oude 10 km lange Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen bij hoog water altijd volstroomde, werd afgedamd.
Deze afdamming veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. En inmiddels is niet langer het verhogen van bestaande kades en dijken de insteek, maar het ruimte bieden aan de Maas vormt de enige duurzame rivierkundige oplossing.
Om die reden is in dit gebied in 2012 de zgn natuurlijke klimaatbuffer Oude Maasarm gerealiseerd. En daarnaast is inmiddels ook volop bedrijvigheid te zien van de aanleg van primaire waterkeringen/kademaatregelen en de realisatie van verschillende hoogwatergeulen.
Voor meer info zie ook http://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling

In een fietstocht van ca. 18km door het gebied van de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum krijgen belangstellenden een indruk op welke wijze waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van natuur en landschap. De invloed van de Maas in het gebied neemt weer toe, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek terugkrijgt………!

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray