Fietstocht Ooijen-Wanssum

 

 

 

Fietstocht: invloed van project Ooijen - Wanssum op de natuur en omgeving en de inpassing hier van.

Datum : zaterdag 12 juni 2021
Tijd : 9.30 uur
Vertrek : parkeerterrein Broekberg (Venrayseweg) Wanssum
Verplicht aanmelden via. info@ivn-geysteren-venray.nl


Voor veranderingen zie de website; www.ivn-geysteren-venray.nl
Een fietstocht langs de rondweg en de weert van Wanssum, langs de rivier de Maas tot in Blitterswijck.
Bij de aanleg van de rondweg in Wanssum is rekening gehouden met het landschap en aangepast aan deze omgeving. In het dorp is het aanzien veranderd door de nieuwe brug en de nieuwe inrichting jachthaven. Via de weert in Wanssum gaat de fietstocht naar Blitterswijck. Onderweg zijn de grote veranderingen te zien. De Maas heeft meer ruimte gekregen doordat de aanwezige landbouwgronden zijn afgegraven en een nieuwe hoogwatergeul is aangelegd. De aanwezige landbouwgronden zijn verder ingepast in het rivieren landschap. De bouw van de dijken (steilranddijk) zijn zo gemaakt dat rekening is gehouden met het daar aanwezige landschap: dit zijn de eerste dijken in Nederland die op deze manier aangelegd zijn, zodat ze niet opvallen in de omgeving.
Voor meer informatie zie; http://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling.


Tot slot:

Deelnemen is niet mogelijk als:

  • je corona hebt,

  • je huisgenoten/gezinsleden met corona hebt,

  • je korter dan 2 weken geleden bent genezen van corona,

  • je één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts,

  • huisgenoten/gezinsleden deze symptomen hebben.

Neem zelf desinfectie voor je handen en indien u dit zelf wenslijk vindt beschermende handschoenen mee. Neem zelf een bidon water of iets anders te drinken (of eten) mee

Corona
In verband met corona is het belangrijk
dit te lezen

 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray