Fietstocht Ooijen-Wanssum

 

 

 

Fietstocht: invloed van project Ooijen - Wanssum op de natuur en omgeving en de inpassing hier van.
Datum : zondag 2 augustus 2020. Deze activiteit is volgeboekt.

Datum : zondag 9 augustus 2020. Deze activiteit is volgeboekt.
Tijd : 9.30 uur
Vertrek: parkeerterrein Broekberg (Venrayseweg) Wanssum

Aanmelden: info@ivn-geysteren-venray.nl  o.v.v. fietstocht Ooijen-Wanssum

Een fietstocht over de rondweg en de weert van Wanssum, langs de rivier de Maas tot in Blitterswijck.
Bij de aanleg van de rondweg in Wanssum is rekening gehouden met het landschap en aangepast aan deze omgeving. In het dorp is het aanzien veranderd door de nieuwe brug in het centrum en wordt nog gewerkt aan de inrichting en omgeving van de jachthaven. Via de weert in Wanssum gaat de fietstocht naar Blitterswijck. Onderweg zijn grote veranderingen te zien. Om de Maas meer ruimte te geven worden de aanwezige landbouwgronden afgegraven en een nieuwe hoogwatergeul aangelegd. De landbouwgronden worden verder ingepast in het rivieren landschap. De bouw van de dijken (steilranddijk) zijn zo gemaakt dat rekening wordt gehouden met het daar aanwezige landschap: de eerste dijken in Nederland die op deze manier gemaakt worden zodat ze niet opvallen in de omgeving. Voor meer informatie zie: http://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling

Voor meer info zie; http://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling


 

Aanmelden
Om ons aan de RIVM-richtlijnen te kunnen houden, bedraagt het maximaal aantal deelnemers voor deze fietstocht 40 personen. Vertrek in 2 groepen van 20 personen. Deelname aan de fietstocht is daarom alleen mogelijk na aanmelding. Als het maximaal aantal deelnemers is bereikt, is deelname niet meer mogelijk. Vol = Vol.

Aanmelden kan via info@ivn-geysteren-venray.nl  o.v.v. fietstocht Ooijen-Wanssum
Na de aanmelding krijg je een bevestiging van je aanmelding of het bericht dat deelname niet mogelijk is omdat het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt.

Tot slot:
Deelnemen is niet mogelijk als:

  • je corona hebt,

  • je huisgenoten/gezinsleden met corona hebt,

  • je korter dan 2 weken geleden bent genezen van corona,

  • je één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts,

  • huisgenoten/gezinsleden deze symptomen hebben.

Neem zelf desinfectie voor je handen en indien u dit zelf wenslijk vindt beschermende handschoenen mee. Neem zelf een bidon water of iets anders te drinken (of eten) mee

Corona
In verband met corona is het belangrijk
dit te lezen

 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray