Dagexcursie Verdronkenland van Saeftinghe

 

 

 

Dagexcursie Verdronkenland van Saeftinghe
Datum : zaterdag 1 september 2018
Tijd : Om 8.45 uur vertrekt de touringcar. Terugkomst ongeveer 19.15 uur
Vertrek : Parkeerplaats Gamma Venray

Het Verdronken Land van Saeftinghe in Zeeuws-Vlaanderen is met 3500 hectare het grootste brakwaterschorrengebied van Europa. Al in 821 werd het gebied Chavetinghe genoemd. Rond 1200 was het vrijwel helemaal ingepolderd. Maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het voor militaire doeleinden onder water gezet. Tegenwoordig is het Verdronken Land van Saeftinghe een beschermd natuurgebied en telt het meerdere archeologische vindplaatsen. Vondsten kunnen hier alleen worden gedaan bij zeer laag water. De bodem gaf er aardewerkscherven uit het 4de millennium voor Christus prijs. Het oudste bewijs van landbouw in Zeeland. En nog steeds worden hier vuurstenen voorwerpen en houtskool gevonden.

Tijdens dit daguitstapje bezoeken we eerst het bezoekerscentrum van het Verdronkenland van Saeftinghe. Om 11.30 uur vertrekken we voor een excursie naar de Noord.
De Noord’ is het meest noordoostelijke deel van Saeftinghe en op cultuur-historisch vlak een uniek stukje. Vroeger was deze hoek het domein van schaapherders en jagers, hetgeen zijn sporen heeft nagelaten in de vegetatie, de nodige infrastructuur en in twee stellen waarvan één met een grote schaapskooi erop. De tocht voert vanaf het Gasplateau over de Dam naar de Noord naar deze enige buitendijks gelegen schaapskooi in West-Europa.
In deze schaapskooi, die niet meer in gebruik is voor de schapenhouderij, wordt een pauze voorzien (neem dus wat te eten en te drinken mee). Men kan er van alles bekijken uit de periode dat het gebied nog grootschalig begraasd werd door schapen. Je kunt een kijkje nemen in de keet, waar de schaapherders woonden. In de stal worden originele foto’s en materialen tentoongesteld. Verder zal tijdens deze afwisselende tocht aandacht besteedt worden aan het vroegere jachtbedrijf met zijn infrastructuur. De archeologie komt aan bod en uiteraard wordt ook de natuur in Saeftinghe niet vergeten; dat alles terwijl grote oceaanreuzen op korte afstand passeren op weg naar of afkomstig uit Antwerpen.

 

Ter informatie:

  • Trek kleding aan die nat/vuil mag worden en zeker ook, bij voorkeur, kniehoge laarzen of ander schoeisel dat aan die voorwaarde voldoet. Bij het dragen van ongeschikt schoeisel (slippers e.d.) kan men voor deelname aan de excursie uitgesloten worden. Deelname op blote voeten is niet toegestaan, evenals het aftapen van laarzen. Een wandelstok is aan te bevelen. Deze zijn ook te huur in het bezoekerscentrum, kosten € 2,00.

  • Neem schone en droge kleding mee voor na de tocht. Denk er aan om een plastic zak mee te nemen waar de laarzen en eventuele natte spullen in kunnen.

  • Bij regenachtig weer is regenkleding aanbevolen.

  • Neem voor onderweg - we pauzeren in de schaapskooi - iets te drinken en te eten mee.

Rond 15.30 uur zijn we terug van de excursie.
We gaan voor we aan de terugtocht beginnen, eerst koffie/thee drinken en eventueel een hapje eten. Locatie: wordt nog uitgezocht. Rond 17.15 gaat de bus rijden.

Indien voor sommige deelnemers een tocht van ongeveer 4 uur te lang is kan er voor deze deelnemers gekozen worden voor een kortere tocht. Graag van tevoren aangeven.
 

Aanmelden
Aanmelden voor 1 augustus 2018 via:  info@ivn–geysteren-venray.nl

Kosten: 35.- euro bij een deelnemersaantal van 30 personen.

Aanmelding is definitief bij het overmaken van het bedrag op
rekeningnummer:  NL36 RABO 0156 3203 39

 t.n.v. I.V.N. Geysteren-Venray onder vermelding van : Excursie Saeftinghe.
Consumpties en eventuele eten zijn voor eigen rekening

 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray