Ervaringen met wolven en hoefdieren

 

Ervaringen met wolven en hoefdieren
"natuurbeheer en beleving - ervaringen met wolven en hoefdieren"
Datum : 18 november.
Plaats : Kemphaan
Tijd : 20.00 uur
Nog niet zo heel lang lang leidde de sterfte van wilde dieren in de Oostvaarder plassen tot een heftige maatschappelijke discussie. Nu de media-aandacht wegebt blijft er een aantal prangende vragen liggen voor wildbeheer en natuurbeleid in de Oostvaarderplassen (paarden) maar ook bv op de Veluwe (edelherten, zwijnen) en wellicht nog in andere gebieden in Nederland.
Hugh Jansman zal vanavond iets vertellen over ecologie, wolven en edelherten. Het beheer van herten in NL (OVP versus Veluwe), en de dilemma's die er maatschappelijk bij wolf en hert spelen. In het tweede deel van de lezing wordt er ingegaan op: beleving van natuur: wat is natuur? wat is dierenwelzijn? hoe vervreemd zijn we van natuur- en natuurlijke processen (oa mbt paarden, varkens en hun wilde voorouders)? Welke psychische processen en waardeoriëntaties spelen een rol bij onze standpunten en beleving?.

Over Hugh Jansman:
“Ik werk sinds 1999 als dierecoloog bij Alterra-Wageningen UR. Na mijn opleiding Biomedische Wetenschappen (RUL) heb ik me gespecialiseerd in de overleving van populaties en ecosystemen. Mijn expertise is het weer vitaal krijgen van bedreigde dierpopulaties. Belangrijke projecten waarin ik heb meegewerkt zijn o.a. de herintroductie van de otter, behoud van het korhoen, duurzaam beheer van hoefdieren en hoe als maatschappij om te gaan met de terugkeer van de wolf. Hierover publiceer ik regelmatig in internationale tijdschriften en daarnaast spreek ik op congressen. Ook word ik frequent geïnterviewd over deze aansprekende thema’s en diersoorten. Rode lijn in mijn verhaal is steeds weer de veerkracht van de natuur en daarnaast het spannende werkveld in deze drukkere wereld: hoe als soort te overleven in een sterk door mensen gedomineerde leefomgeving.”


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray