Educatief allerlei

 

 

Educatief allerlei (18)

Afvinken
0p de ochtend van 11 maart, kon ik de zang van een vinkenman en de zang van een heggenmus op mijn lijst van vogelwaarnemingen afvinken.
Beide vogelsoorten waren al eerder afgevinkt. Namelijk tijdens de vorstperiode in februari.
Toen ontdekte m’n vriendin bij het strooivoer ook nog een andere vink:
,,een groene mus.” Ik liet een afbeelding van een groenling zien. Ja dat was hem.
In die week maakte zoonlief me jaloers, met de melding van een paartje goudvinken en een appelvink in hun tuin en later nog twee kepen. Maar ja die tuin ligt dan ook net ten zuiden van het Rijk van Nijmegen Toen ik in 2007 in Noord Limburg neerstreek kon ik al gelijk een langere jaarlijst maken dan nu mogelijk is.
Wulp en grote lijster aan de Boddebroek, roodborststapuit in greppelstruik langs de Rosakker zelfs een boomleeuwerik in het geboomte rond het zusterhuis.
En een roepende steenuil langs de achtertuin.
Deze soorten zijn eens door mij afgevinkt, en daarna van mijn lijst verwijderd. Het is dat ik niet bijgelovig ben maar anders…

De grutto is door mij nooit afgevinkt, jammer genoeg. Hoe ik daar nu op kom?
Op 5 maart stond in de volkskrant een paginagroot artikel onder de kop “Red de grutto`s; dood de vossen?”

De aanleiding was de sluiting van de winterjacht op vossen en het verzoek van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan de Tweede kamer om de jachtmogelijkheden te verruimen, zodat weidevogels beter beschermd kunnen worden.
 

Grutto`s zijn voor hun voortplanting aangewezen op de weidevogelreservaten van pakweg 100 gruttoboeren, Vogelbescherming, Natuurmonumenten (en provinciale landschappen) en Staatsbosbeheer.
Buiten de reservaten gaat het broeden steeds mis door het moderne agrarisch beheer. Ondanks het feit dat vogelonderzoekers wijzen op het geringe aandeel van vospredatie aan de vogelsterfte, voelen de beheerders van de weidevogelsresevaten wel voor het afromen van de vospopulatie, ten bate van meer grutto`s.
Dat proberen de beheerders ook al te bereiken met omheiningen van schikdraad. Wat boomkwekers ook al doen tegen konijnen en reeën.


Kijker
Jarenlang sjouwde je wat af in de natuur. Een tas vol fotoapparatuur, camera’s, diverse lenzen genoeg diarolletjes voor 5 weken vakantie in bijvoorbeeld Scandinavië, en dan nog een verrekijker om je nek.
Klauterend over stenige paden ploeterend door moerassige venen.
M’n kijker moest het nogal eens ontgelden als Wim weer eens over een steen struikelde.
Prisma’s van de Leitz raakten los, De kijker werd scheel. Werd vervangen.
Wat doe je met een afgeleefde kijker?
De mijne deed nog lang dienst als boekensteun voor niet al te zware veldgidsen.
Begin dit jaar verscheen er een scheurkalender in de keuken.Van de Vogelbescherming.
Op 20 februari ging het over kijkers. Vogelbescherming Nederland werkt o.a. samen met vogelaarsclubs in Afrika. Deze clubs kunnen kijkers en telescopen gebruiken om zo geďnteresseerden anders naar vogels te laten kijken. Project.”kijkers voor kijkers”
Via dit project kan mijn boekensteun een tweede leven beginnen. Moet ie wel eerst ingeleverd worden bij de winkel van de Vogelbescherming te Boulevard 12 in Zeist. De kijker wordt dan gerepareerd en opgestuurd naar Afrika. Daarna uitkijken naar een andere originele boekensteun Dat wel!!


Wim Jongejans
 

 

 

 

IVN Geysteren Venray