Disclaimer

 

Op deze site is informatie te vinden over IVN Geysteren Venray en over de natuur in Geysteren, Venray en omgeving. IVN Geysteren Venray gaat zorgvuldig te werk bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie via deze site. De vereniging geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit en/of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert IVN Geysteren Venray dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is.

IVN Geysteren Venray is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van www.ivn-geysteren-venray.nl.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. IVN Geysteren Venray geeft geen enkele garantie noch aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

IVN Geysteren Venray betracht uiterste zorgvuldigheid bij het gebruiken van artikelen, fotoís, illustraties en andere informatie die auteursrechtelijk aan derden toebehoren. Als u van mening bent dat door een vermelding op www.ivn-geysteren-venray.nl inbreuk gedaan wordt op uw auteursrechten, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen door middel van een mail aan de webmaster. IVN Geysteren Venray zal dan de betreffende informatie verwijderen.De informatie die op deze site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciŽle doeleinden en uitsluitend onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

 

 

IVN afd. Geysteren/Venray