De Leunse Paes

 

 

 

De Leunse Paes
De Leunse Paes is een natuurontwikkelingsgebied. Centraal stroomt de Oostrumsche Beek, die in de Peel ontspringt en bij Geijsteren in de Maas uitmondt. Verder is het er zeer gevarieerd met ruig en nat grasland, struikgewas, vennen en poelen en een droog- en moerasbos. Grazende koeien vormen de maaimachines en voorkomen dat het gebied helemaal dichtgroeit. Overal mag gestruind en in de aangelegde poelen geschept worden.
Het gebied is van de gemeente Venray en wordt beheerd door SBB. Een van de poelen is geadopteerd door b.s. Estafette en begin 2011 nog hebben kinderen van groepen 7 en 8 samen met IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) en vrijwilligers van IVN en JNW, deze poel weer zichtbaar gemaakt, door de wilgen en elzen, die in rap tempo rondom de poel de grond uitschoten, om te zagen en weg te slepen. Zilverreigers en ganzen worden hier regelmatig gezien.

In zeer korte tijd heeft de bever dit gebiedje ontdekt en is druk met omknagen van bomen waarmee hij zijn burcht bouwt. Ook gebruikt hij boomstammen om de waterstand te verhogen om zo de ingang van zijn burcht onder water te houden.

 

 

>> Natuurgebieden

 

 IVN afd. Geysteren/Venray