Dagwandeling Filosofendal

 

 

Dagwandeling Filosofendal en de  Bruuk in Groesbeek.

Datum : zondag 2 juni 2019
Vertrektijd : 10.00 uur.
Mogelijkheid tot carpoolen: om 9.00 uur bij de P-plaats Gamma Venray.
Duur wandeling: 2˝ uur
Locatie : We starten bij Tivoli,  Oude Kleefsebaan 116 Berg en Dal.

Lunch om 12.30 uur bij Pannenkoekenhuis De heksendans” Oude Kleefse baan 425, Berg en Dal.

 

In de middag excursie in de Bruuk in Groesbeek.

Vertrektijd : 13.45 uur.

Duur wandeling: 2 uur.


Het Filosofendal inspireerde velen tot wijsgerige bespiegelingen. Het diepe ravijn, de beboste heuvels, kleine weitjes en akkertjes doen onnederlands aan. De stuwwal is ontstaan in de derde ijstijd (de Riss-ijstijd), toen machtige gletsjers de afzettingen van Rijn en Maas hoog opstuwden. In een latere ijstijd, die 20.000 jaar geleden eindigde, werden door smeltwater diepe dalen uitgeslepen en plaatselijk dikke lösslagen afgezet. Het mooiste voorbeeld van zo'n smeltwaterdal vormt het Filosofendal, met zijn steile hellingen, bronnen en kwelmoerassen.We bezoeken leemkuilen, De Heksendans, bronnen graften en holle wegen.
Op de zandkoppen groeien meestal dennen, elders lijkt de plantenwereld op die van Zuid-Limburg. Eiken, opvallend door hun grillige vormen, beuken, haagbeuken en berken zijn de boomsoorten die hier van nature voorkomen. Langs de wegen staan monumentale tamme kastanjes.Op de Duivelsberg mag de natuur haar gang gaan. Schimmels, paddenstoelen en allerlei insecten eten graag dood hout en dat trekt weer spechten aan. De Middelste bonte specht is de meest bijzondere van de vijf voorkomende soorten. Het gemengd bos, de akkers, weilanden en moerasjes bieden een goed leefgebied voor verschillende plant- en diersoorten, vaak zeldzame. Zoals de Reuzenpaardestaart, de Zwarte rapunzel, Springzaad en de Hangende Zegge. De Kamsalamander, de Alpenwatersalamander, de hazelworm, steenmarter en de Oehoe.
 

 

 

 

 


In de middag gaan we wandelen in de Bruuk in Groesbeek.


'De Bruuk' is een parel onder de Nederlandse natuurgebieden omdat hier nog veel bijzondere plantensoorten groeien die elders verdwenen zijn door ontginning, verdroging of bemesting. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van hooimoerassen, waaronder de beschermde blauwgraslanden en deels veldrusschraallanden, struwelen, houtwallen en natte bossen (Elzenbroekbos; de naam "Bruuk" is van dit bostype afgeleid). Dit kleinschalig (ong. 100 ha), maar schitterend natuurstuk ligt in het bekken van Groesbeek, in de dorpskern 'De Breedeweg", aan de rand van het Reichswald.

De Bruuk kreeg in 1940, als eerste gebied in Nederland, de status van graslandreservaat. Dankzij de inzet van medewerkers van beheerder Staatsbosbeheer en het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ook van locale initiatiefnemers zoals leden van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, is de Bruuk inmiddels op de Europese Habitatrichtlijnkaart gezet als NATURA 2000 gebied, met name vanwege het voorkomen van beschermde Blauwgraslanden (Cirsio dissecti-Molinietum). Blauwgraslanden komen op zeer voedselarme bodems voor, maar behoren tot de meest soortenrijke en bloemrijke vegetatietypen, waarbij makkelijk 20 of 30 verschillende soorten op een vierkante meter gevonden kunnen worden. Kenmerkende soorten voor Blauwgraslanden zijn: Spaanse Ruiter (Cirsium dissectum), Blauwe Zegge (Carex panicea), Blonde Zegge (C. hostiana), Vlozegge (C. pulicaris) en Klein glidkruid (Scutellaria minor). Voorts is de Bruuk vermaard om haar orchideeën.
Behalve voor haar rijkdom aan planten is natuurreservaat de Bruuk die een ruimtelijke afwisseling van terreintypen kent van belang als leef- en voortplantingsgebied voor heel verschillende soorten dieren, bijvoorbeeld vogels (karakteristiek in het voorjaar is de nachtegaal, Luscinia megarhynchos), dagvlinders (Zilveren Maan, Boloria selene), vleermuizen, waterspitsmuizen, ringslangen en waterdiertjes.


 

 

IVN Geysteren Venray