Paddenstoelencursus

 

 

Paddenstoelencursus
Over enkele maanden nadert de herfst al weer langzaam maar zeker. Dat betekent dat we dan op onze wandelingen steeds meer paddenstoelen gaan tegenkomen. Veel mensen staan bij deze wondere creaturen van Moeder Natuur stil en verzuchten dat ze er graag wat meer over zouden willen weten. Misschien bent u een van hen.
Welnu, IVN-Geysteren-Venray biedt u de mogelijkheid om in deze paddenstoelenwereld wat meer wegwijs te worden. Zij organiseert daartoe een paddenstoelencursus bestaande uit drie theorie-avonden en een paddenstoelenwandeling.
De theorieavonden zijn op de woensdagen 28 september en 5 en 12 oktober en de wandeling is op zaterdag 15 oktober.
Tijdens de theorieavonden zal o.m. via woord en beeld uitleg gegeven worden over zaken als:

wat zijn paddenstoelen eigenlijk.
waarom zijn ze zo moeilijk op naam te brengen.
hoe komen paddenstoelen aan hun voedsel.
het onderscheid tussen mycorrhiza-paddenstoelen, saprofyten en parasieten.
de plaats van de paddenstoelen in de kringloop van de natuur.
houtzwammen; hun functie bij de afbraak van het hout en hun opeenvolging van voorkomen.
de voortplanting en verdere ontwikkeling bij paddenstoelen.
sporenvorming en verspreiding.
onderdelen van een paddenstoel.
het ontstaan van heksenkringen.
de vormenrijkdom van het paddenstoelenrijk. (denk b.v. aan (plaatjeszwammen, korstzwammen,
  knotszwammen, buikzwammen, etc.)
bedreigingen waar paddenstoelen aan onderhevig zijn.
welke paddenstoelenboeken kan ik het beste gebruiken.
Wat zijn geschikte websites.
Uiteraard komt tijdens de theorielessen een groot aantal soorten uitgebreid aan de orde.U krijgt de beschikking over het voor deze cursus ontwikkelde cursusmateriaal, zodat u later thuis e.e.a. nog eens op uw gemak kunt bekijken.

Tijdens de wandeling zal geprobeerd worden het op de theorie-avonden geleerde terug te vinden in het veld. Bovendien zullen er zich op deze wandeling ongetwijfeld paddenstoelen aandienen die op de theorie-avond buiten beschouwing zijn gebleven.
Kortom als u tijdens uw wandelingen voortaan meer van paddenstoelen wilt genieten, dan biedt deze korte cursus u daartoe alle kans.
De kosten van de cursus bedragen voor IVN leden van het IVN Geysteren-Venray 35.- en voor niet leden 45.-

Aanmelden
Aanmelden kan via: secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl
Plaatsing is definitief na overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL36 RABO 0156.3203.39 ten name van IVN Geysteren-Venray onder vermelding van
Paddenstoelencursus.


Locatie
De theorieavonden worden gehouden in de Kemphaan vanaf 19.30 tot 22.00 uur. 
De veldles is in Geysteren van 9.30 tot 12.30 uur.

 
 

 

 

 

IVN Geysteren Venray