Insectencursus 2018

 

 

 

Insectencursus IVN Geysteren Venray

In deze cursus, gegeven door Pieter van Breugel uit Veghel, maken we nader kennis met de belangrijkste groepen (ordes) van de insecten.
 

De cursus pretendeert niet om veel soorten te leren kennen, maar het is wel de bedoeling om bewondering, verbazing en nieuwsgierigheid op te wekken. Daarom heeft deze cursus een informatieve anekdotische inslag.
 

 


Eerste avond op dinsdag 1 mei 2018
> Wat zijn insecten, levenscyclus en enkele anatomische verkenningen.
> Drie ordes van insecten met onvolledige gedaanteverwisseling:
A. Sprinkhanen (rechtvleugeligen = Orthoptera): doornsprinkhanen, veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen en krekels
B. Libellen (Odonata): juffers en echte libellen
C. Wantsen en cicades (halfvleugeligen = Hemiptera)
 

Tweede avond op dinsdag 8 mei 2018
> Insecten met volledige gedaanteverwisseling deel 1
D. Muggen en vliegen (tweevleugeligen = Diptera)
E. Vlinders (schubvleugeligen = Lepidoptera) microlepidoptera en macrolepidoptera waaronder de dagvlinders

Excursie op zaterdag 12 mei 2018

De locatie en het tijdstip moeten nog worden afgesproken met de cursisten.
We zijn erg afhankelijk van het weer, maar zullen zoveel mogelijk insecten bekijken
en proberen na te gaan wat hun levenscyclus is. Ook proberen we hun gedrag te verklaren.

Derde avond op dinsdag 15 mei 2018

>Insecten met volledige gedaanteverwisseling deel 2
F. Kevers (= torren = schildvleugeligen = Coleoptera)
G. Vliesvleugeligen (= Hymenoptera) Mieren, wespen en bijen (waartoe ook de
hommels behoren)

Websites en literatuur

Tijdens de cursus worden websites en boeken over de aparte ordes doorgegeven.

Goede veldgidsen over insecten in het algemeen in onze taal zijn schaars.

Het beste boek is: Insectengids van Heiko Bellmann (uitgeverij Tirion). Alleen nog voor veel
geld antiquarisch te verkrijgen. De websiteversie van dit boek is www.soortenbank.nl
maar de inleiding met algemene informatie is erg summier.

 

 

De tekst van de oorspronkelijke inleiding zal beschikbaar zijn. Ook de website van EIS-Naturalis www.nederlandsesoorten.nl  is heel bruibaar.

Het boek van cursusleider Pieter van Breugel heet Gasten van bijenhotels en is te
vinden op een website van EIS-Naturalis www.bestuivers.nl/publicaties .

De aparte hoofdstukken hebben een hogere resolutie van de foto’s. Vooral bovengronds
wonende bijen en angeldragende wespen en hun belagers komen hierin aan bod.


Locatie cursus:

De Kemphaan
Kennedyplein 1 5801 VH Venray
Aanvang : 19.30 uur tot 22.00 uur

De kosten voor de cursus zijn:
IVN Leden 30.- euro. Niet leden 40.- euro.
 

Opgeven:
U kunt zich opgeven via e-mail aan : info@ivn-geysteren-venray.nl


Plaatsing is definitief indien u het bedrag overgemaakt heeft op rekeningnummer:
NL36 RABO 0156 3203 39  t.n.v. I.V.N. Geysteren-Venray onder vermelding van : Insectencursus 2018
 

IVN Geysteren Venray, 26 november 2017

 
 

 

 

 

IVN Geysteren Venray