Boshuizerbergen

 

 

 

Boshuizerbergen


De Boshuizerbergen (192 ha) ligt ten noordoosten van Venray, tussen de spoorlijn Venlo-Nijmegen en Landgoed Geysteren. Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldbos met een fraaie kern van jeneverbesstruweel en enkele ingesloten stuifzandhoekjes. Aan de noordoostzijde zijn in een laaggelegen zone enkele moerassige weilanden en broekbossen aanwezig. In het naastgelegen Smakterbroek behoren enkele voormalige akkers tot het bezit.

In 1931 dreigde de Boshuizerbergen geheel ontgonnen te worden. Het redden van dit unieke landschap

 was n van de aanleidingen voor de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. Gaande van zuidwest naar noordoost verandert het gebied. In het zuidwesten ligt, direct naast de spoorlijn en omringd door dennenbos het jeneverbesstruweel.Wandelend richting oost wordt een aantal grove dennenpercelen gepasseerd. Het beheer is nu gericht op het geleidelijk creren van afwisseling, een proces dat vele tientallen jaren in beslag neemt. Aan de noordoostzijde van het gebied verandert de plantengroei. Naaldhout maakt plaats voor berken.

Aan de rand van het vochtige gebied liggen enkele met sloten doorsneden graslandpercelen (Op den Buus), die onderdeel uitmaken van een oude Maasmeander. De aangrenzende graslanden zijn tot 1996 voor landbouwdoeleinden gebruikt. En van deze sloten is in 1999 afgedamd. Tevens is de verrijkte grond van dit weiland afgegraven. Nu is er dus een moerassig grasland ontstaan.

 

>> Natuurgebieden

 

IVN afd. Geysteren/Venray