Boomplantdag 2010
---

 

IVN Geysteren-Venray en
BOOMPLANTDAG 2010.


De nationale boomfeestdag vond dit jaar plaats op woensdag 17 maart. Het thema was ‘Bomen maken onze buurt’. Wethouder Ike Busser van Venray was als portefeuillehouder bij dit evenement betrokken. Ook het IVN Geysteren-Venray en de Jeugdnatuurwacht waren uitgenodigd. Om negen uur hield wethouder Busser de toespraak namens de gemeente Venray.

Aansluitend is hij en de genodigden met de kinderen uit groep 7/ 8 van basisschool De Bongerd naar de boomplantplaats langs de Westsingel gegaan. Samen met een aantal leerlingen van De Bongerd en enkele genodigden plant de wethouder de eerste boom. Na deze feestelijke gebeurtenis planten de leerlingen in groepjes de overige bomen. Er worden platanen aangeplant, bomen die van oudsher veel voorkomen langs de rondweg in Venray.

De voorzitters van Jeugdnatuurwacht en IVN Geysteren-Venray hebben samen een symbolische actie uitgevoerd welke ter plekke werd bedacht. Samen hebben zij een boom geplant als aanzet voor een eventuele samenwerking in de toekomst. De voorzitter van Jeugdnatuurwacht heeft hiervoor een bordje ontworpen, welke door de gemeente Venray bij deze boom zal worden geplaatst.

 

Foto van de boomplanting gemaakt door Gerrit Linders.

 

---

IVN afd. Geysteren/Venray