Bomen en hun geheimen

 

Bomen in de Boshuizerbergen
4 Seizoenenwandeling: bomen in gemeentebossen Boshuizerbergen
Datum : zondag 23 april 2023
Vertrektijd : 10.00 uur
Locatie : parkeerplaats aan de Spurkterdijk (komend vanaf Maasheseweg, Crematorium voorbij rijden. Na 400m zandpad naar links inslaan.)

Tijdens de 4-seizoenenwandelingen besteden we dit jaar speciale aandacht aan een aantal bomen, te weten: Berk-Beuk-Es-Grove Den-Linde-Paardenkastanje-Zomereik.
Deze wandeling, met als thema Bomen in de Lente, gaan we in de gemeentebossen van de Boshuizerbergen op zoek naar deze bomen. We komen ze niet allemaal tegen, maar wel een paar andere soorten, waaronder de Jeneverbes, die ook heel interessant zijn.
We belichten een aantal aspecten van deze bomen: gebruik, ecologie, maar ook cultuurhistorie, klimaatbestendigheid en de emoties die bomen bij ons oproepen.

De wandeling voert ons door een deel van de Boshuizerbergen dat tussen de A73 en de spoorlijn geklemd ligt en dat wellicht bij veel mensen minder bekend is. De gemeente is hier eigenaar, maar het beheer sluit goed aan bij het beheer van het bekende Natura 2000 natuurgebied aan de andere kant van de spoorlijn. Het gebied bestaat grotendeels uit voormalig productiebos. De laatste jaren worden stukken vrijgemaakt om de aanwezige jeneverbesstruiken en heide een kans te geven. Hierdoor ontstaat er steeds meer variatie in het gebied. Vlakbij het spoor is een mooie strook waar de zandverstuivingen nog te herkennen zijn en waar flink wat jeneverbessen staan.
 

 

 

IVN Geysteren Venray