Archief vogelwerkgroep

   
 Coördinator: Joof Teeuwen   tel: 0478-586757  06-10518844   e-mail: j.teeuwen@home.nl

 

 

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  18 oktober 2019
>> Verslag 18 oktober 2019


Excursie naar Nederweert
>> Foto’s van de excursie naar Nederweert op 4 mei 2019.
De geluidsopnames van de “spotvogel” (zitten er ook bij) worden herkend als tuinfluiter en zwartkop door Ran Schols van de limburgse vogelapp.
Jan Houwen, 5 mei 2019
 Vogelexcursie
Hamert
Vogelexcursie op de Hamert op zondag 28 april 2019.
>> Foto's ingezonden door Jan Houwen

 

 


 


Verslag vergadering Vogelwerkgroep  17 januari 2019
>> Verslag 17 januari 2019


 

Verslag vergadering vogelwerkgroep d.d. 18 oktober 2018
Afgemeld: Annie, Henk Janssen, Piet Custers, Piet Willems, Theo Hikspoors, Mark, Lo Troisfontaine, Geert Custers.

Voordat Joof de vergadering opende waren er een paar verrassingen:
Hay kwam er achter dat hij 25 jaar geleden lid werd van de vogelwerkgroep en hij vond dat dit gevierd moest worden. Hij trakteerde op overheerlijke vlaai van uiteraard onze huisbakker Smits uit Well.
Gerrit van Meyel wilde niet onderdoen voor Hay en gaf een rondje omdat hij onlangs zijn 50 jarig huwelijk gevierd heeft.
En als verrassing kwam Emile Simons na lange afwezigheid de vergadering weer bijwonen. Hij vertelde waarom hij lange tijd niet kon komen. Iedereen ontving hem met een applaus.

Nieuws uit de werkgroepen:
Uilenwerkgroep:
De mensen van de uilenwerkgroep hadden mooie overzicht gemaakt van de stand van zaken van de bosuil, de steenuil, de kerkuil en de torenvalk. Hierop werd aangegeven het verloop van het aantal jongen vanaf 2009 oen met 2018.

Wat betreft de ringcursus: Wim moet binnenkort examen doen en kan dan in het voorjaar van 2019 met het ringen van de uilen en de torenvalken beginnen. Gerrit Michels is door drukke werkzaamheden en vakanties nog niet zo ver.
Nestkasten van de bonte vliegenvanger; Gerrit van Meyel heeft 7 kasten opgehangen en totaal zaten daar 37 jongen en 5 volwassenen in.

Weidevogels.
Jan Michels vertelde dat het een slecht jaar was geweest. Er waren maar 7 jongen van de diverse vogels die het gehaald hebben. Jammer van het vele werk en de inzet.

Watervogeltelling.
Er zijn 2 tellingen geweest en ondanks het zomerse weer vielen de telresultaten niet tegen. De volgende tellingen zijn op 17 november en 15 december. Annie zal zoals gebruikelijk voor de mailing zorgen.

Sovondag
Op 24 november vindt de jaarlijkse Sovondag weer plaats, de locatie is dit jaar In Apeldoorn. Adres De Voorwaarts 55 Apeldoorn. Het programma is te zien op de Sovon site en men kan ook kaarten kopen via de site.
Mensen die gaan wordt verzocht dit aan Annie door te geven i.v.m. het eventueel carpoolen. Annie zal dat aan de lede doorgeven, die zelf contact met elkaar zoeken.

Boottocht.
De boottocht zal plaats vinden op 13 januari 2019.
Blauwborst wandeling.
De blauwborst wandeling zal plaats vinden op 7 april, verzamelpunt de Zwarteplakweg.

Kascontrole.
De kas werd goedgekeurd door de kascommissie. Hay bedankt.

Winterexcursie.
De Markerwaard kwam even ter sprake, maar er was zoveel belangstelling dat de excursies al volgeboekt zijn, zodat er beslist werd dit over een jaar weer te bekijken.
We gaan dit jaar weer naar Zeeland. De datum is 29 december. Daar we vorig jaar in het donker aankwamen en het restaurant nog gesloten was, werd er besloten om 7uur te vertrekken. Verzamelpunt het parkeerterrein van de Praxis.

Vergaderschema.
De vergaderingen van 2019 zullen plaats vinden op 17 januari, 18 april en 17 oktober.

Varia avond.
Men vindt het een goed idee om dit volgend jaar weer te doen. Een datum hiervoor is nog niet afgesproken.

Rondvraag. Geen bijzonderheden.
 

 


 

Vogelexcursie naar de Ooijpolder en de Millingerwaard.
Op zaterdagmorgen 19 mei kwamen we met 8 vogelaars bij hotel Asteria samen voor onze excursie naar de Ooijpolder. Om 06.00 u vertrokken we met 2 auto’s. De vroege vogels waren: Geert, Germaine, Hendrik-Jan, Frans, Fred, Wim, Gerard en Hay.
>> Lees hier verder .....


 

Verslag vergadering Vogelwerkgroep 19 april 2018

>> Verslag 19 april 2018
 


Verslag vergadering Vogelwerkgroep  11 januari 2018
>> Verslag 11 januari 2018


Jaarverslag vogelwerkgroep 2017
Er zijn 23 leden. In 2017 zijn er twee nieuwe leden bijgekomen..
We vergaderen 3 keer per jaar: - januari, - april en - oktober. Dan worden de activiteiten, tellingen, uitjes, belevenissen, waarnemingen van de werkgroepen besproken.
De werkgroepen zijn:
Uilen: Kerkuilen, steenuilen, bosuilen en andere roofvogels. Ze houden zich bezig met nestkasten plaatsen en controleren, ringen van uilen en roofvogels. Er worden twee leden opgeleid om het ringwerk te gaan doen.
Weidevogels: Ze gaan vanaf februari/maart elke donderdag het veld in om weidevogels te inventariseren en te beschermen.
Nestkastjes: Ophangen en controleren op het golfterrein Geysteren, st. Annaterrein,, Odapark en Ballonzuilbossen.
Watervogeltellingen: In de wintermaanden september t/m april, elke middelste zaterdag in de maand, op en aan de Maas en rond de plassen. Dit wordt gedaan vanaf de brug naar Well tot aan de pont te Bergen. Vanaf nu wordt er geteld met behulp van een APP, waarbij de locatie van de waarneming meteen ingevoerd wordt..
Verder houdt de vogelwerkgroep zich bezig met inventariseren en doorgeven van waarnemingen van b.v. de middelste bonte specht, nachtzwaluw, gele kwikstaart en patrijzen.
Een idee om waarnemingen rondom Venray te koppelen aan IVN Geysteren-Venray is uitgevoerd. Te zien via de site.
In 2016/2017 werd een vogelcursus ontwikkeld, en in 2017 gegeven, met 24 deelnemers. Er zijn 30 vogels behandeld.
Er is een nieuwe kijker (telescoop) aangeschaft.
Activiteiten:
In januari: de vogelboot, waarvoor weer volop belangstelling was.
In april: de blauwborstwandeling in de Mariapeelpeel. Veel belangstelling.
Uitjes: Mei naar de Milllingerwaard en eind december naar Zeeland, met veel waarnemingen.
De vogelwerkgroep zoekt een nieuwe voorzitter. Daarvoor is een taakomschrijving gemaakt.
Annie Annie Verheijen, 5 december 2017


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 12 oktober 2017


Kaart van de cursisten vogelcursus
In de bijlage de kaart die de cursisten van de vogelcursus ons gisteravond aanboden.
Tevens nog leuk om te vermelden was dat de cavia van Sharon 4 jongen had gekregen en ze naar ons vernoemd werden. Zo zou ze ons niet vergeten. Het werd Rien, Theo, Joof en Hayco.
>> Kaart van de cursisten
Theo Bouten, 28 april 2017


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 20 april 2017


WNVE - Wetenschappelijke Namen van de Vogels van Europa (ingezonden)
De WNVE-site geeft, in de vorm van artikelen, uitleg over de wetenschappelijke namen van de vogels van Europa.
Voor zoeken naar een soortnaam, de dubbele naam van een vogel, ga naar Soort. Ingeven van de naam in het zoekvak rechtsboven geeft het gezochte artikel ook, maar ook de andere artikelen waarin de naam voorkomt. .....
>> Lees hier op de WNVE-site verder ....
Herman Wilms, Utrecht, 20 januari 2017


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 12 januari 2017Zeelandtrip Vogelwerkgroep 30 december 2016

Hierbij de soortenlijst zoals ik die gezien en of gehoord heb tijdens onze dag in Zeeland.
>> Soortenlijst (pdf)
Geert Custers, 7 januari 2017


 

Jaarverslag Vogelwerkgroep Maas en Peel 2016
Aantal leden is met een gestegen naar 23 leden.
Er waren drie vergaderingen: 14 januari, 14 april en 13 oktober. Deze vonden plaats in 't Trefpunt te Geijsteren. De opkomst was elke keer prima: Gemiddeld 16 leden.

Activiteiten en uitjes:
De winterexcursie was op 2 januari, met 8 personen, naar Zeeland: Grevelingen, Brouwersdam en nog een bezoek aan de Deltawerken. Gezien zijn veel bijzonderheden als flamingo's, witbuikrotgans, ijsduiker, ijseend, zwarte zee-eend, eidereend, en roodkeelduiker.
 
De Voorjaarsexcursie was op 30 april, naar de Biesbosch. Met een bezoek aan de Eendenkooi en een boottocht.

De IVN vogelboot onder leiding van onze leden, voer op 10 januari en was weer bomvol. Er waren minder vogels te zien maar de gezelligheid was er niet te minder om. De schipper voer een andere route, vanwege de waterwerken voor nieuwe vaargeulen.

De Blauwborstwandeling was op 24 april. Ook die is weer goed bezocht en er zijn behalve blauwborsten ook mooie waarnemingen gedaan.

Dan gaan we op 28 december weer voor een winterexcursie naar Zeeland.

Winterwatervogeltellingen waren op 14 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 15 oktober, 12 november, 17 december. Er zijn twee routes, die dit jaar lastig te volgen waren vanwege de werkzaamheden voor waterwerken. Ze zijn goed verlopen.

Werkgroepen:
- voor de weidevogels was 2016 een dramatisch jaar. Weinig of geen volbrachte broedgevallen.
- voor de uilengroep een uitstekend jaar. Vooral veel steenuilen en kerkuilen.
 

De nestkasten op de golfbaan en landgoed Geijsteren worden goed bijgehouden, gecontroleerd en  werden zo nodig vervangen.

Tellingen nachtzwaluwen op Zwartwater: er zijn geen nachtzwaluwen waargenomen.

In 2016 is een nieuwe VOGELCURSUS ontwikkeld, die in 2017 gegeven zal worden. Dit is wat er in 2016 gebeurde.

Alle verslagen van de vergaderingen, en foto's van de excursies, zijn te lezen en zien op de site van IVN bij werkgroepen: Vogelwerkgroep.
Annie Annie Verheijen, 6 december 2016
 


 

Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 13 oktober 2016
 


 

Excursie naar de Biesbosch

Foto Lo Troisfontaine


Excursie naar de Biesbosch op
30 april 2016
>> Foto's ingezonden door Wim Gielens


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 14 april 2016 


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 14 januari 2016


Zeelandtrip
Verslag Zeelandtrip Vogelwerkgroep 2 januari 2016
Om 07.00 verzamelden de deelnemers zich op het parkeerterrein van de Gamma. Germaine, Annie, Fred, Frans, Hendrik Jan, Hay, Geert en Lo wensten elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar en toen werd er met twee auto’s richting Restaurant Grevelingen in het gebied de Krammen vertrokken.
>> Lees hier verder .....


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 8 oktober 2015


Weekend kraanvogels
De vogelwerkgroep heeft een kraanvogelweekend doorgebracht in Duitsland op 25 en 26 oktober 2015.
>> Verslag van de kraanvogels Hendrik-Jan van Telgen
>> Foto's gemaakt door Geert Custers


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 9 april 2015

Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 29 januari 2015


Verslag vogelexcursie Brouwersdam

Verslag van de Zeelandtocht met de waarnemingen van Fred en aanvulling van Theo.
Een mooie vogeltocht op maandag 29 december met 11 vogelaars van Vogelwerkgroep Maas en Peel.
Om 8.00 uur verzamelden zich 11 personen op de P. van Praxis. De vraag van Germaine en mij was nog of de tocht wel door kon gaan met zo`n slecht weersbericht: het zou in de ochtend flink wat gaan ijzelen, met dus kans op gladde wegen. En om dan zo`n lange tocht naar Zeeland te maken is natuurlijk vragen om problemen. Maar eens afwachten wat de "HEREN" ervan zeggen. Nu die heren zeiden niets, dus het er dan maar op wagen en er maar vanuit gaan dat het goed is. Daar er 3 auto`s met winterbanden waren, werden de eigenaren daarvan, gebombardeerd tot rijden. Germaine, Frans en Gerrit waren de gelukkigen en de auto`s werden gevuld.
Na de route besproken te hebben, (de eerste koffie stopplaats op de Grevelingendam ) en de andere 2 auto’s nog even het tankstation aan deden, gingen wij op pad, richting het Grevelingenrestaurant en na ruim 2 uur rijden was daar de koffie voor toevallig alle drie de autobewoners tegelijk. Met een mooi uitzicht op het water lieten we ons de koffie goed smaken en er werden meteen al veel vogels gespot.

Buiten op het terras konden we nog beter zien wat er allemaal op het water te bewonderen was.
Na een hele poos trokken we verder naar Prunje, onder Serooskerke, via de dijk en Inlaagweg. Veel werd er gespot en ondertussen werden de boterhammen opgepeuzeld. Na rijp beraad, reden we verder naar Brouwersdam en telkens verder trekkend merkten we dat ieder heel tevreden was met wat er gezien werd. De Steenloper te zien zou ook nog mooi zijn maar eigenlijk hadden we al een hele lijst
Fred noteerde alles wat maar veren had en zijn lijst is dan ook ellenlang.
Via Burg-Haamstede reden we terug naar het zuiden om verder te gaan naar de laatste halte: het werkeiland Neeltje Jans. Geert hoopte daar de Kuifaalscholver te zien te krijgen. En ja hoor, hij/zij zat al te pronken, om bewonderd te worden op een gele boei. Een wulp dribbelde nog gauw even voor onze auto weg en dat was het laatste wat Wim op de foto knipte.
Dat was een mooie dag!!!, zeer de moeite waard om erbij geweest te zijn. Ik heb niet zoveel kennis van al dit watergepeupel, maar ik ben blij dat ik erbij mocht zijn en het allemaal gezien heb.
Toen waren we toe aan een maaltijd maar omdat sommigen weer andere verplichtingen hadden, en meteen de neus richting huis richtten, zijn we met nog 7 personen aan de (mossel)maaltijd gegaan en waren we rond 21.30 uur zeer voldaan en vol verhalen thuis om bij te komen van een dag vol mooie indrukken .
Wil je deze dag meebeleven? Kijk dan op de site naar de foto`s, door Wim Gielens gemaakt waarbij je de de prachtige opnamen kunt bekijken in volgorde van waarnemen.
Groet Annie, 7 januari 2015

Gespotte vogels d.d. 29-12-2014 Zeeland met de vogelwerkgroep
Kraai, heggemus, buizerd, blauwe reiger, houtduif, ekster, gaai, torenvalk, kokmeeuw, spreeuw, holenduif, meerkoet, kuifeend, brandgans, grauwe gans, aalscholver, wilde eend, knobbelzwaan, vink, fuut, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, wulp, scholekster, merel, rotgans, pijlstaart, grote zaagbek, bergeend, zilverplevier, bonte strandloper, oeverpieper, tureluur, rosse grutto, zilvermeeuw, kanoetstrandloper, steenloper, kievit, smient, kleine mantelmeeuw,m grote mantelmeeuw, slobeend, boerengans, krakeend, wintertaling, middelste zaagbek, kuifduiker, brilduiker, roodkeel duiker, kleine jager, eidereend, zwarte zee eend, tafeleend, drieteenstrandloper, grote zee eend, canadese gans, lepelaar, rietgans, goudplevier, nijlgans, fazant, kuifaalscholver, koperwiek, kramsvogel, roodborst, koolmees, kolgans, stormmeeuw, geelpootmeeuw.
Totaal 69 soorten
Aanvulling door Theo: Dodaars, waterhoen, kluut, zwarte ruiter en nonnetje.

Vogelexcursie Brouwersdam
Vogelexcursie vogelwerkgroep naar Brouwersdam in Zeeland op 29 december 2014
>> Foto's ingezonden door Wim Gielens


Vogelwerkgroep jaarverslag 2014

 • De vogelwerkgroep bestaat uit 24 leden, op een of ander manier actief in het vogelgebeuren.
  Allen zijn ze druk met hun activiteit, en tijdens de vergaderingen worden hun bevindingen en belevenissen, uitgebreid besproken.
 • De vergaderingen op 6 februari, 10 april en 9 oktober werden goed bezocht.
 • De (verkorte) verslagen worden in de Mosella`s geplaatst zodat ieder kan lezen wat er zoals gebeurt bij de vogelmensen.
 • 12 januari voer de vogelboot, met 82 mensen, uit, waarbij enthousiast verteld en gewezen werd op alles, in het water en aan de wal.
  27 april trok hele groep belangstellenden, onder leiding van onze vogelmensen, de Mariapeel in, op zoek naar de Blauwborst.
 • De Ulekels: kerkuilen, steenuilen, zijn een groot gedeelte van het jaar druk met de nesten en kasten plaatsen, controleren, en het ringen van de uilen, torenvalken en andere roofvogels.
 • De nestkasten voor zangvogels worden door onze mensen, opgehangen, gecontroleerd, genoteerd en schoongemaakt.
 • De weidevogelgroep trekt in het voorjaar wekelijks de weilanden en akkers in om de weidevogels te spotten en te volgen.
 • De atlastellingen vergen veel tijd en energie. De telvakken zijn 5 bij 5 km. en er moet aan strakke voorwaarden voldaan worden.
 • De watervogeltellers, rijden 2 routes langs de Maasen en rond de plassen. De resultaten worden in de vogelatlas opgenomen.
  Annie Verheijen, 4 december 2014
   

Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 9 oktober 2014

Excursie Vogelwerkgroep 17 mei 2014
Wat is er op een zonnige lentemorgen mooier dan het geluid van een baltsende veldleeuwerik? Het geluid van tien baltsende veldleeuweriken. Helaas hebben door de intensivering van de landbouw in Noordwest-Europa de akker- en weidevogels in het algemeen en in Nederland in het bijzonder de veldleeuwerik sterk te lijden gehad van de ontwatering en schaalvergroting van het landschap. Sinds 1960 is bijvoorbeeld het aantal broedparen van veldleeuweriken in Nederland met 80% afgenomen door het verdwijnen van de droge schrale graslanden. Verdwijnt de veldleeuwerik nu overal in Nederland?
>> Lees hier verder ....
 

 


Verslag activiteiten vogelwerkgroep 2013
Verslagen van de vergaderingen van de vogelwerkgroep worden gepubliceerd in de Mosella. Daar staat eigenlijk alles in. Maar heel in het kort:
We hebben afgelopen jaar als vogelwerkgroep 3 keer vergaderd: in januari, april en oktober.
De vogelwerkgroep bestaat uit een aantal subwerkgroepen met eigen activiteiten, die onder elkaar worden afgesproken:

Uilenwerkgroep:
De Uilenwerkgroep houdt zich vooral bezig met het hangen van kasten en het ringen van uilen. Het betreft hier Kerkuilen, Steenuilen en Bosuilen en Torenvalken.
Verder heeft de Uilenwerkgroep op het landgoed Geijsteren en op de golfbaan meer dan honderd vogelkasten gehangen. Deze kasten worden elk jaar gecontroleerd en schoon gemaakt.

Weidevogelwerkgroep:
De werkgroep Weidevogels probeert elk jaar de weidevogelstand rond Venray, in beeld te krijgen en er voor te zorgen dat de nesten niet vernietigd worden door werkzaamheden in de landbouw.

Werkgroep Watervogeltellingen:
De werkgroep Watervogeltellingen, telt 8 keer per jaar de watervogels langs de Maas tussen Well en Vierlingsbeek en tevens de Maasplassen: Haven 't Leuken, 't Leuken, De Vissert en het Rejndersmeer. De tellingen vinden plaats op de zaterdagen die het dichtst bij de 15de van de maand liggen. Er wordt geteld in de maanden met een R.
In 2013 is er weer een boottocht geweest en een Blauwborstwandeling. Voorts een excursie naar de Ooijpolder.

Namens de vogelwerkgroep,
Joof Teeuwen, 17 november 2013Verslag vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 11 oktober 2013

Vogelwerkgroep excursie Millingerwaard
25 mei 2013, de datum voor het uitje van de Vogelwerkgroep ter afsluiting van het telseizoen. Om even voor zessen bij de kerk in Oostrum, waar alleen Geert Custers en Joof Teeuwen stonden te wachten. Het was blijkbaar toch wel erg vroeg.
Niettemin bij helder weer en regelmatige opklaringen toch met zijn 3-en vertrokken naar Kekerdom bij de Millingerwaard.
>> Lees hier verder .....

Verslag vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 11 april 2013

Verslag vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag 31 januari 2013
 

 

Vorige verslagen van de vogelwerkgroep

 

 

IVN Geysteren Venray