St.Anna-terrein Venray

 

 

 

 

St.Anna-terrein Venray

Ten noorden van Venray ligt nog een prachtig stukje natuur, met als bekendste onderdeel het St. Anna terrein .Het landschap is er voor een gedeelte enigszins glooiend, aan de bovenkant van het gebied bevindt zich het dal van de Loobeek. Het terrein van St Anna, 45 ha groot, ligt op het hogere gedeelte aan de zuidzijde, net boven het centrum van Venray.
De zijkanten van het terrein bestaan voor een belangrijk deel uit gemengd bos op voormalige stuifduinen.Verder vindt men hier nog kruidenrijke graslandjes, een dorado voor vlinders, tot zelfs de restanten van een oude akker(kamp)Het middengedeelte is gecultiveerd tot een parkachtig geheel en wordt gedomineerd door monumentale bomen en lanen. Vermeldenswaard zijn zeker ook de prachtige solitaire bomen, waaronder een heel mooie treurbeuk, en een heuse berceau (loofgang met aan beide zijden heggen, die een tunnel vormen)
Vooral de afwisseling van naaldbos op de stuifduinen met open grazige weiden en een loofbos met veel dood hout draagt bij aan de bijzondere ecologische kwaliteit van het gebied.
Vele milieus op een klein oppervlak met als gevolg dat ook vele planten- en diersoorten hier een plekje hebben gevonden.

 

 

>> Natuurgebieden

 

 IVN afd. Geysteren/Venray